Prijedlog Zakona o imovini pred poslanicima NSRS: Entitet RS otima državnu imovinu

Date:

Prijedlog zakona o nepokretnoj imovini koja se koristi za funkcionisanje javne vlasti koji će se naći danas pred poslanicima NSRS izavao je dosta polemika, jer, ovim zakonom koji je prijedlog Kluba poslanika SNSD-a otima se državna imovina. 

Ovaj Zakon vlasti entiteta RS namjeravaju usvojiti po hitnoj proceduri, čime će obavezati institucije entiteta RS da i imovinu Bosne Hercegovine, suprotno presudama Ustavnog suda Bosne i i Hercegovine, knjiže na entitet. 

– Nepokretna imovina koja se smatra vlasništvom subjekata javne vlasti iz člana 2. ovog zakona, koju ti subjekti koriste za obavljanje njihove djelatnosti i funkcionisanje, po sili zakona svojina je tih subjekata – piše u članu 3 prijedloga Zakona o nepokretnoj imovini koja se koristi za funkcionisanje javne vlasti. 

U članovima 1. i 2. predloženog Zakona navedeno je: “Ovim zakonom reguliše se svojina na nepokretnoj imovini koja služi kao sredstvo vršenja i sprovođenja javne vlasti, a koju koriste subjekti koji vrše tu vlast od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Subjekti javne vlasti su enitet RS, jedinice lokalne samouprave, javna preduzeća, javne ustanove i druge javne službe čiji je osnivač Republika Srpska, odnosno jedinica lokalne samouprave (u daljem tekstu: subjekti javne vlasti)”. 

U obrazloženju Zakona navedeno je da je “član 3. Ustava Bosne i Hercegovine, koji propisuje isključivu nadležnost institucija Bosne i Hercegovine, isključio regulisanje svojinskih odnosa iz nadležnosti Bosne i Hercegovine i članom 4. dao nadležnost entitetima da regulišu te odnose”, te da “RS nikad nije dala saglasnost da se prošire nadležnosti iz člana 3. Ustava Bosne i Hercegovine u pogledu svojinskih odnosa”. 

– RS nikad nije dala saglasnost da se prošire nadležnosti iz člana 3. Ustava Bosne i Hercegovine u pogledu svojinskih odnosa. Isto tako, Sporazum o sukcesiji reguliše podjelu imovine bivše SFRJ (državne imovine) između bivših republika SFRJ, a podjela te imovine na teritoriji Bosne i Hercegovine regulisana je Ustavom Bosne i Hercegovoine i ustavima entiteta. Predložena zakonska rješenja zasnovana su upravo na Ustavu RS-a, i to na Amandmanu XXXII t. 6) i 18) na član 68. Ustava RS-a, te je, koristeći svoje pravo, RS utvrdila nepokretnu imovinu koja je svojina javne vlasti u izvršenju njene primarne funkcije – piše u obrazloženju. 

Danas će razmatrati Prijedlog zakona o utvrđivanju porijekla imovine i posebnom porezu na imovinu na prijedlog Kluba poslanika SNSD-a.  

(A.N./Preporod.info)

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related