Priznavanje genocida počinjenog u Srebrenici osnovni je korak na putu Srbije ka pristupanju Evropskoj uniji

Priznavanjegenocida počinjenog u Srebrenici osnovni je korak na putu Srbije ka pristupanju Evropskoj uniji, navodi se u izvještaju Evropskog parlamenta.

Dokument izvjestitelja Evropskog parlamenta za Srbiju usvojen je sa 503 glasa ‘za’, 85 ‘protiv’ i 47 suzdržanihEPA
Zastupnici Evropskog parlamenta usvojili su u Briselu rezoluciju u kojoj se ocjenjuje da je Srbija ostvarila napredak u ekonomskim reformama, ali da je od ključnog značaja da se u reformama pravosuđa, suzbijanju korupcije i slobodi medija ostvare opipljivi rezultati.

Dokument izvjestitelja EP-a za Srbiju Davida McAllistera usvojen je s 503 glasa “za”, 85 “protiv” i 47 suzdržanih.U amandmanu koji se odnosi na genocid počinjen u Srebrenici navodi se da EP “žali zbog kontinuiranog poricanja genocida u Srebrenici od nekih predstavnika srbijanskih vlasti i podsjeća da puna saradnja s Međunarodnim krivičnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju i Mehanizmom koji ga je naslijedio također uključuje puno prihvatanje i primjenu njegovih presuda i odluka te naglašava da je priznavanje genocida u Srebrenici osnovni korak na putu Srbije ka pristupanju EU-u”.