Prof. Fadil Alić: Uočljiva je degradacija skoro svih vrijednosti, tako i rada

– U savremenom društvu primjetna je degradacija skoro svih vrijednosti, pri čemu je neizbježno došlo i do degradacije samog rada i poštenog privređivanja – izjavio je Fadil Alić, profesor u Behram-begovoj medresi u Tuzli, sa kojim smo razgovarali o obaveznosti rada i poštenog privređivanja.

Svaki segment života na Zemlji onih koji se deklarišu i ponašaju kao muslimani trebao bi imati uporište u izvorima islama, podsjetio je na početku naš sagovornik, naglasivši da nas Kur’an kao primarni izvor islama, ali i praksa Poslanika, a.s., kao praktična primjena kur’anskih propisa, uče i odnosu naspram ovog važnog segmenta ljudske ovosvjetske svakodnevnice.

– Naime, Uzvišeni Allah, dž.š., u Njegovoj Knjizi od Poslanika traži da nam prenese: “Radite/trudite se! Allah će vaš trud vidjeti, a i Poslanik Njegov i vjernici…”, dok sa druge strane kroz različite faze života Muhameda, a.s., od djetinjstva pa do smrti, imamo mnoštvo primjera aktivizma i privređivanja, a Gospodar nas uči i tome da mi u životu Njegova poslanika imamo najljepši uzor. Stoga, zbog činjenice da nam se Allah Svemoćni obraća u imperativu, dolazimo do neupitnog dokaza da nam je rad/aktivizam obaveza, ali u isto vrijeme i ibadet, izvršavajući ono što On od nas traži i očekuje – rekao je profesor Alić.

Rad je temeljni Božiji imperativ ljudima kao namjesnicima na Zemlji, nastavio je on, ocijenivši da se radom se unapređuje čovjekovo dostojanstvo, a sam čovjek sve više postaje kreativno biće.

– U suštini, svaki Allahov govor o Njegovim blagodatima treba shvatati kao poziv na aktivizam. Za dostizanje “finalne forme” utemeljene na, kako to Kur’an svjedoči, neprebrojnim blagodatima, neophodno je ulaganje maksimuma napora, a opet naspram mogućnosti koje nam je On dodijelio. Ko radi ne gubi svoje dostojanstvo, jer dostojanstvo čini čovjeka mislećim bićem i odvaja ga od životinja – pojasnio je on.

Prof. Alić je podsjetio i na kur’anski ajet u kome se kaže: “A kada se namaz obavi, onda se raziđite po zemlji i tražite Allahove blagodati…”.

Njegove, blagodati mogu se pronaći samo ljudskim aktivizmom, umnim i fizičkim. Sa druge strane, kroz islamsko učenje, uočavamo da je vjera neraskidivo povezana sa radom. Uzvišeni Allah u Kur’anu, na mnogo mjesta, kada govori o onima koji vjeruju, nakon toga povezuje ih sa onima koji čine/rade dobro. Nakon uočavanja ovih činjenica, dolazimo do zaključka da je izvršavanje obaveza u formi rada i aktivizma mnogostruko važno jer njime činimo ono čime je Gospodar zadovoljan, ali u isto vrijeme zadovoljavamo i naše kako tjelesne, tako i umno-duhovne potrebe – istakao je on.

Sa profesorom Alićem smo razgovarali i o problemu degradacije rada i poštenog privređivanja u današnjici.

– U savremenom društvu primjetna je degradacija skoro svih vrijednosti, pri tome je neizbježno došlo i do degradacije samog rada i poštenog privređivanja. Razloge za to možemo naći u načinu savremenog života i brzini njegovog odvijanja. Današnje generacije odrastaju u vremenu instant rješenja i instant – brze zarade. Živimo u vremenu kada naša djeca, umjesto da maštaju da će nekada u budućnosti, uz Božiju pomoć, postati doktori, inženjeri, profesori, oni sanjaju kako će i oni jednog dana postati youtuberi ili nešto slično tome, te, za razliku od svojih roditelja, na sasvim lahak i brz način riješiti sve ovosvjetske egzistencijalne probleme – naveo je profesor Alić i dodao da je na nama obaveza da djecu vratimo u okvire istinskih vrijednosti, utemeljenih na onim principima koji su prethodno, u ovom tekstu, spominjani.

Prema njegovom stavu, djeca bi morala odrastati u okruženju koje će ih podsticati da je bitno da rade, da budu aktivni, da uvijek streme ka višem, ali ne radi gomilanja kapitala, nego kako bi bili korisni sebi i drugima.

– Muhamed, a.s., nas podučava da je “Gornja ruka bolja od donje ruke”, simboličnim prikazom da je bolji onaj ko udjeljuje od onoga koji uzima, odnosno da je Allahu draži onaj ko je jak, u odnosu na onoga ko je slab, ali ne u smislu pokazivanja oholosti i bahatosti, nego u smislu stavljanja na raspolaganje svojih kapaciteta i drugima zarad Božijeg zadovoljstva, ali i vlastitog boljeg pozicioniranja u vječnosti budućeg svijeta – istaknuo je.

Rad je obaveza kojom učestvujemo i u izgradnji društva.

– Po islamskom učenju, čovjek je obavezan uljepšavati svoju egzistenciju, ali i svijeta koji ga okružuje. Radom se, inače, stječe opskrba za užu i širu zajednicu, postiže se opće koristan ljudski interes na oba svijeta. Našim aktivizmom i pravilnim odnosom naspram obaveza na ovom pojavnom svijetu možemo se na ispravan način postaviti prema (ne)opravdanoj sumnji meleka, nakon što su spoznali da će upravo nas – ljude, Plemeniti Gospodar učiniti svojim halifama. Ukoliko se budemo klonili onoga što je i bila primarna sumnja meleka, da ne budemo od onih koji nered čine i krv prolijevaju, onda ćemo opravdati povjerenje dato od Stvoritelja – izjavio je profesor Alić.

Kako globalno, tako i u našim, bosanskohercegovačkim, okolnostima stvari se odvijaju između naših namjera i mogućnosti koje nam je u različitoj formi Stvoritelj podario, objasnio je.

– Neizostavne su i mudre riječi rahmetli predsjednika Izetbegovića na ovu temu: “Naime, nije moral u ispravnom životu, nego prije svega u težnji da se ispravno živi, u naporu volje, u borbi za spasenje… Moral je težnja, a ne postupanje”. Svako od nas, počevši od vlastite porodice, preko izvršavanja radnih zadataka na poslu pa sve do svake i najmanje uloge koju obnašamo, a u skladu sa vlastitim mogućnostima, svakim danom treba da napravimo pozitivan pomak koji će se sklapanjem mozaika manifestovati na poboljšanje sveukupne zbilje u našem društvu u jedinoj nam domovini Bosni i Hercegovini – poručio je prof. Fadil Alić.

(Rabija Arifović/Preporod.info)