Profesor Neimarlija: Intelektualac je osoba koja je uvijek željna rada

Dobrodošlicu je prisutnima  nakon proučenog odlomka iz Časnog Kur'ana uputio glavni imam MIZ Sarajevo dr. Ferid ef. Dautović, koji je iskazao čast i zadovoljstvo zbog prisustvo posebnog gosta na ovom seminaru, dr. Hilme Neimarlije, koji je rado prihvatio poziv Vjersko-prosvjetne službe da se obrati sarajevskim imamima. Dr. Neimarlija je govorio o ulozi intelektualaca u društvu nekada i danas kao i o krizi svjetovnog djelovanja intelektualaca, te osobinama koje su ih nekada krasile. Prema njemu intelektualci  su prije bili dosta skromniji, manje umišljeni i manje uvjereni u svoje sveznanje. 

Dr. Neimarlija je imamima sarajevskog medžlisa poručio kako u temeljne odlike  jednog intelektualca spada sljedeće: da je intelektualac odgovaran za vrijednost, istinu i pravdu; da je intelektualac onaj koji je svjestan onoga što ne zna; da intelektualac mora biti odgovoran i reagirati na nepravdu i pojave koje ga se ne tiču izravno; da se intelektualac mora opredijeliti između moći te moralnog poretka i moralnih vrijednosti, tj. da se mora odreći slave, zaštite i privilegija na račun vjernosti moralnim vrijednostima; kako intelektualac ne može biti neutralan i sl.

Neke od teza dr. Neimarlije na ovom seminaru  bile su i sljedeće:

–          Da bi jedna ličnost bila intelektualac pored znanja i kompetencija treba posjedovati neke karakteristike koje ne posjeduju ostali i kojima se razlikuje od ostalih. Najprije, tu se uvrštava čast i poštenje.

–          Intelektualac je osoba koja treba biti časna i poštena, imati u svome karakteru filantropsku dimenziju.

–          Ne smije intelektualac  svoje najveće oružje zloupotrijebiti kako bi se samo on materijalno okoristio na račun svih ostalih, samo zbog toga što radi svog znanja dobije ugled i povjerenje.

–          Intelektualac je osoba koja je uvijek željna rada, novih naučnih dostignuća, osoba koja neumorno radi željna dokazivanja, kritički nastrojena ma koliko situacija bila dobra, jer uvijek može bolje. Kritika je inicijalni faktor i ukoliko je ona konstruktivna kod intelektualaca bi trebala da dovodi do novog napora za boljitak i prosperitet.

–          Mišljenje intelektualca nema cijenu. Njegov stav ne može kupiti niko. Tužno je, ali istinito, da danas na svakom koraku imamo intelektualaca, analitičara, komentatora čije mišljenje se lahko može kupiti.

Na kraju je dr. Neimarlija je poručio kako se danas izgubila mudrost i nauka, na račun ¨mećave¨ informacija koju živimo kao i to da ipak nije lahko biti intelektualac u ovom vremenu koje doprinosi tome da intelektualac otupi i ne primjećuje moralnost.

Seminar je okončan radnim djelom kojim su rukovodili glavni imam dr. Ferid ef. Dautović, zamjenik glavnog imama Malik ef. Šljivo i pomoćnik glavnog imama Suljo ef. Ćerimović.