Profesori i studenti Teološkog fakulteta Univerziteta u Oslu posjetili Fakultet islamskih nauka

Grupa profesora i studenata sa Teološkog fakulteta Univerziteta u Oslu boravila je na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu.

Tom prilikom, u društvu hafiza prof. dr. Aida Smajića, prodekana za međunarodnu saradnju, obišli su prostorije Fakulteta, te dobili kratki prikaz o tome kakvu je ulogu ova visokoškolska ustanova imala kroz historiju.

Gosti su informirani o mogućnostima koje Fakultet nudi studentima i studenticama, te je razgovarano o oblicima daljnje saradnje na polju naučno-istraživačkog rada i umrežavanja studenata ovih dvaju fakulteta.

(Preporod.info)