Program razvoja zajedničke budućnosti ljudi na planeti Zemlji

Navedeni ajet iz Kur'ana trebao bi da bude ključ budućnosti svih ljudi na planeti Zemlji. Dosljedna primjena ovog saznanja u životu svakog čovjeka trebala bi donijeti rješenja za sve naše probleme. Jedan od naših težih problema predstavlja sigurna budućnost života – ugrožena zloupotrebom nauke, koja generira nesagledive opasnosti po opstanak svih oblika života, posebno ljudske vrste.

U praktičnoj primjeni navedenog ajeta pronaći ćemo naš zajednički spas!

Od Objave Kur'ana časnog, pa do današnjih dana, nikada nisu postojale realnije potrebe i mogućnosti da se ovaj Kur'anski ajet primijeni kao korektor na naša ljudska neprimjerena ponašanja, a u mjeri potreba spasa ugroženog života na planeti Zemlji.

Ljudskoj vrsti danas prijeti u punoj mjeri primjena „zakona jačeg“ i uzajamno nepovjerenje koje vlada među ljudima – pojedincima i državama. Skup nedefiniranog broja ljudi čini jedan narod, a skup svih naroda čini čovječanstvo na Zemlji. Ova uproštena definicija treba nam pomoći da steknemo uvid o kakvim i kolikim promjenama moramo razmišljati, analizirati uvjete i različita sredstva koja moramo upotrijebiti u planiranju provođenja neophodnih promjena – usmjeravajući njihovo djelovanje ka boljoj i za sve ljude i druge oblike života korisnijoj budućnosti.

Pouka iz nedavne prošlosti

Smatram da je korisno iskazati neka iskustva i saznanja o dešavanjima u proteklom, dvadesetom stoljeću. U ovom stoljeću desila su se dva svjetska rata, Prvi i Drugi svjetski rat, kao i cijeli niz tzv. lokalnih i regionalnih ratova. U ovim ratovima živote je izgubilo u uzajamnim sukobima 165 miliona ljudi, s milijardom ranjenih, te ogromnim materijalnim gubicima i zastrašujućim posljedičnim djelovanjem PTSP-a (postratni traumatski stresni poremećaj), sa naknadnim djelovanjem u toku dugog vremenskog trajanja.

Cijeli tekst

U toku ovog stoljeća proizvedeno je i upotrijebljeno i prvo nuklearno oružje (krajem Drugog svjetskog rata – Hirošima i Nagasaki u Japanu). Daljim razvojem ovog oružja stvoreno je i termonuklearno oružje – nekoliko stotina puta jače od nuklearnog.

Navedeni zastrašujući podaci upućuju na zaključak da je ovaj program zajedničke budućnosti ljudi na Zemlji jedinstvena i posljednja šansa da izbjegnemo totalno uništavanje života na našoj zajedničkoj planeti Zemlji.

Prvi Kur'anski ajet koji je objavljen ljudima glasi: Ikre’,bismi Rabbikellezi haleka…!- Čitaj /uči, proučavaj, bavi se naukom i njenim istraživanjima/… Pored korisnih rezultata koji su ostvareni učenjem i razvojem nauke, ljudi su, inercijom primjene „zakona jačeg“ vidjeli svoju mogućnost da, korištenjem nauke, ostvare iznalaženje i uspješnu proizvodnju različitih sredstava za uzajamno uništavanje u zloslutnim i pogubnim ratovima vođenim na svim dijelovima planete Zemlje u svim proteklim vremenima. Ljudi danas raspolažu tako moćnim uništavajućim sredstvima da za jedan sat termonuklearnog rata mogu uništiti milijardu ljudi – ostali bi bili uništeni djejstvom smrtonosne radijacije.

Upravo je nastupilo vrijeme praktične primjene navedenog Kur'anskog ajeta, koji smo dali kao motto ovome tekstu. Molim Svemogućeg Sveznajućeg, Milostivog, Samilosnog da nam olakša prihvatanje, razumijevanje i korisnu dalju upotrebu onog što će biti iskazano u daljem sadržaju ovog kazivanja.

Zemlja, jedinstven entitet

Nikada u ranijim vremenima svog postojanja čovječanstvo nije raspolagalo saznanjima, znanjima i tehničko-tehnološkim sredstvima uzajamnog komuniciranja kao što to danas ima. Ostvarene mogućnosti razvoja nauke i mogućnosti uzajamnih komunikacija (radio, televizija, privatni računari, mobilna telefonija, printani mediji u neograničenim količinama itd.) ujedinili su život i rad ljudi na planeti Zemlji, ujedinili su ljude u jednu globalnu porodicu koju danas poznajemo kao ČOVJEČANSTVO. Potvrdu ovog ujedinjavanja i objedinjavanja ljudi čini postojanje Organizacije ujedinjenih naroda, s razvijenim oblicima različite saradnje na rješavanju pitanja od zajedničkog interesa ljudi na planeti Zemlji. Treba naglasiti da postignuti stepen uzajamne saradnje država – članica OUN-a još nije dostigao onaj nivo kojim bi se osigurale mogućnosti kvalitetne primjene navedenog Kur'anskog ajeta o promjenama „naroda“ koje su neophodne da bi se sudbina „tog naroda“ promijenila nabolje!

Postojeća Organizacija ujedinjenih naroda nastala je ujedinjavanjem 195 (197) država koje čine „državotvorni narodi“ na planeti Zemlji. Zbir promjena svih pojedinačnih naroda, koji čine postojeće države, predstavljat će „promjene čovječanstva“.

Kako postići promjenu?

Ostvarivanje ideje o promjenama čovječanstva nabolje, moguće je da započne odmah – već „sutra“. Ovo je izuzetna neminovnost od koje ovisi opstanak svih oblika života na planeti Zemlji, posebno ljudi.

Treba posebno naglasiti da ovo nije „brz i kratkoročan proces“ razvojnih promjena. Možda će biti potrebno da se promijeni i nekoliko generacija ljudi. Pripreme za realizaciju ovog globalnog projekta mogao bi se ostvariti na slijedeći način.