Promocija 18 novih učača Kur'ana u Vlakovu

Program je počeo učenjem Kur'ana od strane polaznica kursa, koje su tom prilikom pokazale zavidno znanje i sposobnost u čitanju Kur'ana Časnog. Zatim se prisutnima obratila koordinatorica Aktiva žena MIZ Sarajevo Adna Kovačević Zulić, te je tom prilikom prisutne upoznala sa aktivnostima koje se realizuju u organizaciji Aktiva žena, a posebno je kao najvažniju ulogu Aktiva apostrofirala važnost afirmacije edukacije žena u našem medžlisu. Također je iskoristila priliku i zahvalila se Glavnom imamu dr. Feridu ef. Dautoviću kao inicijatoru ovog projekta, kao i muallimi Hadžeri Bećoja Šogolj koja je tokom ovog projekta uspješno obučila 18 novih učača Kur'ana.

Gost na svečanosti je bio Glavni imam MIZ Sarajevo dr. Ferid ef. Dautović. Prilikom obraćanja prisutnima, a posebno polaznicama kursa, ef. Dautović je iskazao zadovoljstvo zbog uspješno okončanog kursa i novih učača Kur'ana u našem medžlisu, te potencirao važnost učenja Kur'ana  bez obzira u kojem životnom dobu se nalazimo. Novim učačima Kur'ana ef. Dautović je poručio da sad imaju priliku da žive život sa Kur'anom, a da je  život sa Kur'anom blagodat iznad svake blagodati i da su te osobe u Allahovoj dž.š. blizini i pod Njegovim okriljem. Uvaženi ef. Dautović je prisutnima skrenuo pažnju, a istovremeno uputio i savjet, da prilikom učenja Kur'ana to čine gledajući u njega, i da nam to treba nam biti prioritet u odnosu na učenje napamet, jer će pored jezika kojim učimo Allahovu knjigu i naše oči svjedočiti u našu korist.

Nakon obraćanja Glavnog imama, polaznicama kursa su od strane muallime Hadžere Bećoja Šogolj podjeljene diplome o uspješno završenom kursu kao i prigodni pokloni (po jedan primjerak Kur'ana i ruža). Zaslužnim za organizaciju i realizaciju ovog projekta, i mogućnost da se isti realizuje u našem džematu, na čelu sa Adnom Kovačević Zulić, kao i drugim džematlijkama za njihov doprinos našem džematu, od strane džemata dodjeljene su zahvalnice.

Svečanost su sa prelijepim učenjem ilahija koje osvježavaju vjerničke duše uveličale naše gošće iz hora “Šapat srca”.

Nakon svečanog dijela programa uslijedilo je druženje u džematskim prostorijama.