Promocija: Biografija jednog zla


Osvrnuvši se na kolektivno počinjene masovne zločine, uključujući i genocid počinjen nad Bošnjacima, prof. dr. Mustafa Imamović, kao jedan od recezenata, naglasio je širi kontekst događanja gdje je „cijeli taj proces tekao u uslovima ideološkog i političkog sukoba između evropskih vrijednosti i kolektivnog nacionalizma bosanskih Srba. U tom sukobu su srpski nacionalisti sa Karadžićem na čelu, progresivno širili svoje ambicije koje su pokušali ostvariti ratom 1992-1995. godine. To je bio istraživački okvir u kojem je R. Donia rekonstruirao Karadžićev život i političku biografiju. On je tu rekonstrukciju izvršio i izložio u 16 poglavlja, od ‘teškog života u zemlji mitova’ do ‘snalažljivog bjegunca’ i njegovog hapšenja u Beogradu 18. jula 2008. godine. U cijeloj toj priči vidljiva je Karadžićeva stalna sklonost prema ekshibiciji kao javnom nadmetanju i propagandom takmičenju. Tu masku i aroganciju zadržao je i u sudnici Haškog tribunala, potvrđujući tako poznatu sintagmu Hane Arendt o ‘banalnosti zla’“.


Istakavši da kroz ličnu biografiju autor Donia predstavlja historiju rata i pojavu nacionalizma, Latinka Perović je ukazala:”Donia ne posmatra Karadžića uprošćeno, kao ličnost bez sposobnosti. On ga, sledeći njegovu evoluciju, vidi kao populistu koji je vjerovao da mora povesti srpski narod ka ispunjenju njegove sudbine. U toj misiji video je sebe kao mučenika. Prihvativši vrjednosti isključivog nacionalizma, on je postao ličnost monumentalne ravnodušnosti prema životima nesrba, vizionar i praktičar, odgovoran za najteže zločine u Evropi poslije Drugog svetskog rata“. Pristnima se na kraju obrati i sam autor Donia konstirajući: “Život i iskustva jednog čovjeka, Radovana Karadžića, prizma su za shvatanje jednog tragičnog vremena, opsade Sarajeva i genocida u BiH. Nadam se da sam na ovaj način uspio ponuditi relativno kompletnu priču”.