Promocija knjige „Uzor si mi, Poslaniče“

U sklopu programa jednomjesečne manifestacije „Uzor si mi, Poslaniče“ sinoć je u organizaciji Medžlisa IZ-e Mostar promovirana knjiga mr. Mirze ef. Mešića pod „Muhamed a.s.; poslanik čovječanstvu“.O knjizi je pored autora govorio dr. Nezir ef. Halilović jedan od stručnih konsultanata tokom njenog objavljivanja. On je podsjetio na trend pisanja i objavljivanja životopisa Muhameda a.s. među muslimanima u Bosni i Hercegovini te primijetio da se radi o neznatnom broju objavljenih knjiga u usporedbi sa sirama objavljenim na arapskom govornom području, gdje postoji preko 2 i po hiljade takvih. „Naš pristup životopisu Muhameda a.s. tradicionalno bio je vezan za mevludske spjevove i mevludske svečanosti, što se posljednjih godina polahko mijenja. Ova knjiga karakteristična je po tome što je pisana kao odgovor na znatiželje i zapitanosti srednjoškolaca i studenata u Zagrebu što je Mirzi poslužilo kao dobra osnova da da adekvatne odgovore“, pored ostalog na promociji je kazao dr. Nezir Halilović. Prokomentirao je metodologiju kojom se služe osporavatelji muslimanske tradicije naglasivši kako se u tim procesima uglavnom služe  potrebom da fragmentiranim kontekstom muslimane odvoje od cjelovite poruke Muhameda a.s. i njegove prakse.

Na insistiranje organizatora Mešić se više fokusirao na samu narav Muhameda a.s. i njegov moralno društveni profil. On je pri tom ukazao i na neke od opasnosti koje ozbiljno prijete narušavanju jedinstvo bosansko-hercegovačkih muslimana, te u tom smislu preporučio jačanje međusobnih moralnih veza i očuvanje čvrstih safova.

Mešić u ovoj knjizi kao prvorazredan historijski izvor koristi historijske segmente kur'anskih ajeta od kojih najčešće i počinje njegovo pripovijedanje. Za stil Mešićevog pripovijedanja možemo slobodno kazati da je on krajnje savremen i prilagođen opće prihvaćenom narativu u današenjm javnom diskursu

Vrijednost njegove knjige ogleda se u konceptu, pa i samoj filozofiji interpretiranja životopisa posljednjeg Božijeg poslanika Muhameda a.s. Nju od drugih sira objavljenih na bosanskom jeziku izdvaja nekoliko bitnih činjenica. Imajući u vodu intenzivna otvaranja globalnih kretanja u svijetu Mešić je svoje kazivanje počeo razmatranjima o stvaranju i postanku svijeta, o prirodi čovjeka, o naravi prirode i ulozi poslanika od Boga poslanih u procesima uređenja  međusobnih ljudskih odnosa u tom svijetu, čiji je pečat, poznato je, Muhamed a.s.  Kao prvorazredan historijski izvor on koristi historijske segmente kur'anskih ajeta od kojih najčešće i počinje njegovo pripovijedanje. Za stil Mešićevog pripovijedanja možemo slobodno kazati da je on krajnje savremen i prilagođen opće prihvaćenom narativu u današnjem javnom diskursu. Njegove rečenice su tečne,  percepcivno jasne i rezolutne tako da čitalac nema potrebe zadržavati se na manje poznatim pojmovima. A ukoliko se nadnese nad njihova značenja vidjet će da Mešić koristi svoje raskošno znanje iz raznih oblasti islamskih znanosti kao aksiome u svom kazivanju historijskih događaja. Vješto je izbjegao potrebu da svojim čitateljima objašnjava bilo koji stav ili propis islama, on ga potpuno podrazumijeva, što hoće reći koliko i na koji način poštuje intelektualni autoritet svojih eventualnih sagovornika.

U podtekstu knjige razvidno je da je autor, tamo gdje je to moguće, koristio savremene metafore prilikom opisa događaja, svjesno bježeći od upotrebe starih i savremenom civilizacijskom kontekstu maglovitih pojmove. Kao primjer može poslužiti metafora u kojoj on kaže da je mušrička vojska bila do zuba naoružana. Vjerovatno da je nabrajao vrste oružja, što čine neki drugi pisci životopisa Muhameda a.s., da bi osim opterećivanja pažnje čitatelja nabrojao i neka oružja koja mi danas pogotovo mlađe generacije ne bi mogli percipirati.  Umješnost njegovog pisanja ogleda se i u kratkoći opisivanja događaja. Zadržava se samo na najbitnijim detaljima nužnim da ispriča priču, što je odlika modernog komuniciranja u svijetu; kratko, jasno i sa krajnje definiranim iznesenim stavom.  U njegovoj siri jednako tako precizno je naglašeno i vrijeme i mjesto iz kojeg on piše. Sveprisutno osporavanje islamskih načela i minimiziranje uloge i značaja Muhameda a.s. i islama na početku XXI stoljeća Mešić na vrlo umješan i krajnje odgovoran način nadilazi svojom intelektualnom i emotivnom zrelošću.

On nema potrebe da se upušta u polemike sa onim koji osporavaju islam, muslimane ili detalje iz života Muhameda a.s. već ih nadilazi snagom svoje ubijeđenosti u ljubav prema islamu i Muhamedu a.s. Za njega je to osvjedočenje i posvjedočenje, smisao života s kojim će se morati suočiti svi oni koji atakuju na njegov individualni ili kolektivni identitet i integritet.  Na sličan način o knjizi Muhamed a.s. poslanik čovječanstva izrazili su se i recenzenti prof.dr. Fuad Sedić i prof.dr. hafiz Safvet Halilović.