Promocija: Mapa džamija i džemata Muftijstva mostarskog

 

Mobilna aplikacija sa podacima o džamijama, džematima i najvažnijim kulturno- historijskim spomenicima na području Muftijstva urađena je u saradnji Fakultetom informacijskih tehnologija u Mostaru.
Njen značaj i važnost predstavit će dr. Denis Mušić, mr. Aldin Boškailo i mostarski muftija mr. Salem Dedović.