Promocija publikacija u izdanju Univerziteta ‘Džemal Bijedić’ u Mostaru

U okviru obilježavanja 45. godišnjice postojanja i rada Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, na Nastavničkom fakultetu upriličena je prezentacija izdavačke djelatnosti Univerziteta za 2021. godinu.

Prezentirano je 13 monografskih i 8 serijskih publikacija, te monografija “45 godina Univerziteta ‘Džemal Bijedić’ u Mostaru”.

Prodekani za naučno-istraživački rad prezentirali su publikacije svojih profesora i saradnika koje su objavljene u 2021. godini, kao i časopise koji se redovno objavljuju na fakultetima, saopćeno je iz tog univerziteta.

Monografiju, koja je dostupna u online izdanju na web-stranici Univerziteta, prezentirala je urednica, van. prof. dr. Edina Šago-Ćumurija.

Navedeno je kako je izdavačka djelatnost Univerziteta jedan od pokazatelja uspješnosti njegovog naučno-istraživačkog rada. Univerzitet “Džemal Bijedić” osim duge tradicije u obrazovanju ima i jako produktivan i bogat naučno-istraživački rad koji je jednim dijelom prezentiran i kroz izdavačku djelatnost.

Izdavačka djelatnost Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, kako je istaknuto, ima dugu tradiciju, dužu od samog Univerziteta.

Prva monografska publikacija pod nazivom “Istorija srednjeg veka” autora Nijaza Slipičevića, objavljena je 1969. godine u izdanju Pedagoške akademije u Mostaru.

Ukupan broj izdanja Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru iznosi oko 400 monografskih publikacija.

– Danas je sačuvano 347 monografskih publikacija koje čine Arhivsku zbirku Univerzitetske biblioteke. Broj koji nedostaje su prijeratna izdanja koja su nestala u vatrenoj stihiji u maju 1993. godine, kada je zgrada Univerzitetske biblioteke sa cjelokupnim knjižnim fondom od 100.000 knjižnih jedinica u potpunosti izgorjela – naveli su u saopćenju.

Također, Univerzitet je izdavač i 17 serijskih publikacija, od kojih danas redovno izlazi osam. U ovim časopisima objavljeno je više od hiljadu naučnih i stručnih radova.

Cjelokupna izdavačka djelatnost okupljena je Arhivskom zbirkom Univerzitetske biblioteke i prezentirana kroz online katalog biblioteke.

Također, široj javnosti dostupna su najnovija izdanja u izlogu Izdavačke djelatnosti Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru u sklopu IC štamparije, navodi se u saopćenju.

(Preporod.info)