Promocije: Značajna knjiga o ulozi Patriotske lige u odbrani BiH

Recenzenti knjige i promotori su bili generali Sakib Mahmuljin i Fikret Muslimović, dok je moderator bio Kemal Ljevaković. Knjiga je autorovo svjedočenje, postojanja Patriotske lige BiH, regije Doboj i općine Tešanj, kao aktivnog učesnika u formiranju i djelovanju. “On je putem knjige pokazao d aje formiranje Patriotske lige bila tadašnja forma izražavanja spram opasnosti koje su nastale za BiH s obzirom nag rube srpske prijetnje da će počiniti genocid nad Bošnjacima. Njegovo svjedočenje je korisno za historijske kao i druge nauke I sve one koji žele ostvariti uvid u realitet o kojoj piše Ljevaković“, kazao je na promociji general Muslimović. Ekrem Ljevaković je rođen u Trepču 1954. godine. Nakon završetka Elektrotehničkog fakulteta radio je u kombinatu Bratstvo u Novom Travniku. U junu 1991. godine uključuje se u rad Patriotske lige u Tešnju. Tokom agresije obavljao je niz dužnosti u Armiji BiH. Bio je komandant odreda Kalošević, a rat završava kao pomoćnik komandanta 37. divizije. Kao profesionalno vojno lice ostaje u službi Armije BiH, a zatim radi kao načelnik odjela u Upravi za odbranu Zenica.