Promovisani novi svršenici kursa sufare za odrasle u džematu Hrid

Na svečanosti je Dino ef. Vehabović, uz prigodno obraćanje prisutnim džematlijama u prepunoj džamiji, uručio diplome ispred ovog džemata o završenom kursu za 10 odraslih osoba: Zubović Jasna, Hadžić Samed, Hadžić Naza, Šahović Amar, Selak Naza, Tabaković Hedija, Kršo Šejla, Aličković Sabina, Hadžić Šemsa i Pihljak Nefa.

Naučiti učiti u Allahovoj Knjizi želja je mnogih, a slast i ljepotu toga osjetili su oni koji nisu žalili uložiti svoj trud na ovom putu.