Pronađena lokacija turbeta Smail-age Čengića

Turbe je pronađeno na lokaciji Lipnik u općini Gacko, te je kao takvo kandidirano Komisiji za nacionalne spomenike BiH. Podaci kazuju da je  turbe je bilo u funkciji sve do 1941.godine kada je zapaljeno, a ostaci kamena po naređenju partizanskog komesara Pašića upotrijebljeni u izgradnji spomenika palim partizanima u Drugom svjetskom ratu na ulazu u Avtovac.

Inače, historijski izvori navode da je Smail-aga rođen 1788. godine u selu Jelašica, udaljenom 3,5 km od Kalinovika. Kao mlad se istakao junaštvom i borbama od 1809-1810. godine, protiv srpskih ustanika. Za ove zasluge proglašen je carskim zlatnim binjižem i imenovan kapidžibašom.

Kada je Smail-aga došao u Gacko 1814. godine nastanio se u Cernici, a zatim u Kuli Fazlagića i konačno u Lipniku kod Havtovca. U Lipniku je sagradio čifluk s velikom kulom, malom džamijom i više stambenih objekata. Čengići su imali kule i čardake u Maloj Gračanici, Srđevcima, Lukavicama, Fojnici, Černici.

U jednoj bici protiv Crnogoraca 1840.godine  na prevaru je iz zasjede ubijen na Mletičaku.

(Preporod)