Proučena hafiska dova hafizi Amini Imamović iz Kaknja

U Čaršijskoj džamiji u Kaknju proučena je hafiska dova za novu hafizu Aminu Imamović.

Hafiza Amina Imamović je treća hafiza u porodici vrijednog imama Mirzet-ef. Imamovića i njegove hanume Azemine, pošto su njene dvije starije sestre, hafiza Eldina i hafiza mr. Almedina već ranije položile hifz pred komisijom Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Zbog ove činjenice, o tri sestre – tri hafize, tri kćerke – tri hafize, ova hafiska dova posebno dobija na značaju. Rijedak je slučaj u Bosni i Hercegovini da u jednoj porodici nekoliko članova ponese ovu časnu titulu, hafizul-Kur'an, u kojima redovno roditelji ili jedno od njih budu hafizi pa se djeca ugledaju na njih i krenu njihovim putem.

U slučaju Mirzet-ef., njegove kćerke su hafize a da on nije hafiz što samo dodatno daje na vrijednosti ovoga postignuća.

Kako to nalažu običaji u Bosni i Hercegovini nakon položenog hifza Kur'ana pred Komisijom za hifz Rijaseta Islamske zajednice, prouči se hafiska dova i upriliči svečanost na kojoj se okupi porodica, prijatelji i drugi vjernici koji uz zahvalnost Allahu, dž.š., obznane ovu veliku blagodat, te čestitaju novim hafizima na velikom uspjehu.

Hafiskoj dovi u Kaknju prisustvovao je veliki broj hafiza, uleme, porodice i vjernika.

U ime domaćina prisutnim se obratio mr. Sulejman-ef. Čeliković, glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Kakanj, koji je izrazio zadovoljstvo što u Kaknju, koji ranije nije imao jaku tradiciju hifza i hafiza, imamo sve više hafiza a pogotovo što, u ovom slučaju imamo treću hafizu iz imamske porodice.

Izaslanik muftije sarajevskog bio je dr. Ahmed-ef. Purdić, koji je spomenuo hadis Poslanika, s.a.v.s, u kome se kaže: „Ko othrani tri kćeri, lijepo ih odgoji i lijepo s njima postupa, kao nagradu zaslužuje džennet.“

Dr. Purdić, u objašnjenju ovih riječi Poslanika, a.s., posebno naglašava odgoj kćerki te da se za taj čin može očekivati džennet. A u slučaju hafize Amine i njenih sestara hafize Eldine i hafize mr. Almedine riječ je o hafizama koje su uz to još i završile fakultete i sasvim sigurno mogu biti uzor omladini i ponos svojih roditelja na dunjaluku i spas od vatre na ahiretu.

Poslije obraćanja izaslanika muftije, dr. Purdića, prisutni hafizi su proučili po ašere a onda je hafiza Amina proučila posljednje sure iz Kur'ana nakon čega je njen muhaffiz, hafiz Mensud Đulović, proučio hafisku dovu.

Potom se prisutnim obratio i izaslanik reisul-uleme, dr. hafiz Abdulaziz Drkić, koji je čestitao hafizi Amini i uručio joj diplomu hafizul-Kur'an.

U svom obraćanju je istakao da Kur'an treba biti vodilja u životu svakog muslimana te da oni koji okrenu glavu od Allahove Knjige, teškim će životom živjeti. Posebnu radost, hafiz Abdulaziz je izrazio kao profesor kiraeta na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu, kojeg je svršenica hafiza Amina i koja je trenutno student drugog ciklusa na istom fakultetu.

Na kraju programa prisutni su uz tekbire čestitali novoj hafizi.

(Elvedin Ibrahimspahić/Preporod.info)