Prvi halal tour operator u BiH

Turističkoj agenciji Zoom travel, koja se bavi organiziranjem i prodajom turističkih aranžmana, uručen je certifikat iz kategorije Halal Friendly za pripremu i implementaciju turističkih aranžmana za halal turiste.

Potrebno je istaknuti da je sve veći broj turista koji posjećuju BiH i region a koji zahtijevaju turističko – ugostiteljske usluge koje su u skladu sa zahtjevima halal kvalitete. Zoom Travel će u svojoj ponudi imati aranžmane koji ispunjavaju zahtjeve Halal standarda i Vodiča za halal certificiranje turističko – ugostiteljskih djelatnosti a koji se odnose na putovanje, smještaj, pripremu i posluživanje hrane za turiste koji to zahtjevaju. Osoblje Zoom travela koje će biti uključeno u pripremu i implementaciju turističkih aranžmana za halal turiste je dodatno educirano u oblasti halal turizma kako bi bilo u mogućnosti odgovoriti na zahtjeve halal turista.

Uzimajući u obzir rast interesa halal turista za posjetu BiH i regionu raste i potreba za halal certificiranim turističkim agencijama koje su u mogućnosti ponuditi adekvatnu i kvalitetnu uslugu.