Putem online kampanje donirano 12.628,58 KM za SOS Dječija sela BiH


Kampanja je imala za cilj prikupiti sredstva neophodna za pokrivanje godišnjih troškova jedne SOS porodice sa sedam djevojčica i dječaka (troškovi hrane, garderobe, higijenskih potrepština, školskog materijala, održavanja porodične kuće, režijski i zdravstveni troškovi). Donirano je ukupno 12.628,58 KM.

U prvoj online kampanji u BiH, učestvovalo je 235 donatora, njih 204 je uplatilo kroz ePay sistem, a 31 donator na žiro – račun banke, na broj žiro – računa u banci, iako neuobičajeno za online kampanje, zainteresiranim su se dostavljali traženi podaci što je rezultiralo uplatama u iznosu od 5.347,57 KM.

Web stranicu www.stalomije.ba SOS Dječijih sela BiH posjetilo 29.185 korisnika, od čega je njih 23.202 bilo iz Bosne i Hercegovine.

U narednom periodu će na web stranici korištenoj tokom kampanje biti postavljen „katalog poklona“ gdje će svi moći odabrati vrstu podrške koju žele pružiti djeci donirajući sredstva kroz ePay sistem banke.

U ime sve djece koja su u direktnoj i indirektnoj brizi SOS Dječijih sela BiH organizatori zahvaljuju svim dobrim ljudima, medijima i kompanijama koje su podržavale njihov rad u 2014. godini.

(Fena)