Radna posjeta Islamskom pedagoškom fakultetu u Zenici

Nakon razgovora sa dekanom Fakulteta hafizom prof. dr. Halilom Mehtićem i prodekanom za nastavu doc. dr. Menusurom Valjevcem, šefovi odsjeka Islamskog pedagoškog fakulteta: prof. dr. Anela Hasanagić, šef Odsjeka za predškolski odgoj i obrazovanje, prof. dr. Mejra Softić, šef Odsjeka za arapski jezik i književnost, prof. dr. Edina Vejo, šef Odsjeka za socijalnu pedagogiju, doc. dr. Elma Begagić, šef Odsjeka za inkluzivnu edukaciju, i hafiz prof. dr. Safvet Halilović, šef Odsjeka za islamsku vjeronauku, informirali su direktora Hodžića o nastavnom procesu, rezultatima rada i planiranim aktivnostima.

Dekan hafiz dr. Mehtić govoreći o razvoju Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici istako je da je po broju odsjeka Fakultet na drugom mjestu, a po broju doktorskih studija na prvom mjestu u okviru Univerziteta u Zenici. Po broju studenata nalazi se također na drugom mjestu, a u posljednih 10 godina za najboljeg studenta Univerziteta u Zenici sedam godina je proglašavan diplomant sa Islamskog pedagoškog fakulteta.

Direktor Uprave za obrazovanje prof. dr. Dževad Hodžić istakao je da je ovo  njegova prva radna posjeta visokoobrazovnim ustanova Islamske zajednice u svojstvu direktora Uprave i ovu priliku cijeni važnom da čuje stavove i mišljenja profesora i da se upozna detaljnije sa uvjetima u kojima Fakultet radi.

Direktor Hodžić je naglasio da će Rijaset i Uprava za obrazovanje u narednom periodu posebnu pažnju usmjeravati na osiguravanje uvjeta za institucionalnu saradnju visokoškolskih ustanova Islamske zajednice, te ujednačavanje standarda i kriterija. Također je istakao važnost naučnih istraživanja i istraživačkih projekata u okviru fakulteta koji će biti u funkciji konkretnih potreba Rijaseta Islamske zajednice. 

Dekan Fakulteta zahvalio se direktoru prof. dr. Dževadu Hodžiću i izrazio nadu u nastavak dobre i uspješne saradnje sa Upravom, koja je i do sada uvijek izlazila u susret zahtjevima Fakulteta.