RAK se pridružio obilježavanju Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom

Regulatorna agencija za komunikacije (RAK) se pridružuje obilježavanju 3. decembra, Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, čija je ovogodišnja tema “Izgraditi bolje: ka inkluzivnom, pristupačnom i održivom svijetu nakon COVID-19 za osobe sa invaliditetom”.

Rezultati RAK-ove analize dječijih i obrazovnih programa koji su namijenjeni ili se bave manjinama i ranjivim grupama stanovništva, te programa prilagođenih osobama sa invaliditetom u audiovizuelnim medijskim uslugama i medijskim uslugama radija u Bosni i Hercegovini pokazali su da su programi prilagođeni osobama sa invaliditetom u BiH nedovoljno zastupljeni.

S tim u vezi, RAK je preduzeo konkretne mjere, te propisao obavezujuće kvote za pristupačne programske sadržaje za javne RTV servise, a nakon proglašenja pandemije uzrokovane koronavirusom u više navrata je, u cilju pravovremenog informisanja, apelovao na pružaoce medijskih usluga na važnost prilagođavanja programa osobama sa invaliditetom.

-Regulatorna agencija za komunikacije će nastaviti da provodi aktivnosti u vezi sa unapređenjem pristupačnosti programskih sadržaja, kako bi osobe sa invaliditetom i druge osobe sa poteškoćama u razvoju imale blagovremene i pristupačne medijske sadržaje- ističe Amela Odobašić, pomoćnica direktora za emitovanje RAK-a, prenosi Anadolu Agency (AA).

Podsjećanja radi, rezolucijom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija 47/3 1992. godine, 3. decembar je proglašen za Međunarodni dan osoba sa invaliditetom i ima za cilj da promoviše razumijevanje problema invaliditeta u široj društvenoj zajednici, unaprijedi pristupačnost okruženja za osobe s invaliditetom i otkloni informaciono-komunikacijske barijere.

(Preporod.info)