Ramazanski kviz 2022: Zikr

Uprava za vjerska pitanja Rijaseta Islamske zajednice (IZ) u Bosni i Hercegovini u saradnji sa Media centrom Islamske zajednice i ove godine organizira Ramazanski kviz “Vjera i domovina”. Kviz će biti realiziaran na portalu Preporod.info, od 1.  do 30. aprila 2022. godine.

Tokom trajanja kviza na portalu Preporod.info i na zvaničnoj Facebook stranici ovog portala svakodnevno će u 14.00 sati biti objavljivano po jedno predavanje iz oblasti ahlaka, historije i bosanskog jezika. Pravo učešća imaju osobe svih uzrasta, iz Bosne i Hercegovine i dijaspore, a finalni test koji će sadržavati 90 pitanja bit će održan posljednjeg dana ramazana, odnosno 1. maja 2022. godine, 14.00 sati. Detljano upustvo dostupno ovdje.

ZIKR

(Autor Rifet Šahinović, profesor u Medresi “Reis Džemaludin Čaušević” u Cazinu)

Riječ zikr znači sjećanje i spominjanje Allaha, dž.š. Zikr je ibadet koji je utemeljen na Kur'anu i hadisu. U Kur'anu, a.š., javlja se u različitim značenjima (jedanput se pod zikrom misli na Kur'an, drugi put se odnosi na znanje ljudi zikra:

“Doista Mi Kur'an /zikr/ objavljujemo, i doista Mi ga čuvamo.” (El-Hidžr, 9).

“A prije tebe smo Mi samo kao poslanike slali ljude kojima smo objavljivali, pa pitajte sljedbenike Pisma /ehle-z-zikr/ ako ne znate vi.” (El-Enbija, 7)

“O vjernici! Allaha mnogo i često spominjite, jutrom i večeri Ga spominjite.” (El-Ahzab, 41-42).

Jedan ashab požalio se Poslaniku na brojnost propisa pa je tražio od njega da ga uputi na najbitnije od njih, na šta mu je Poslanik kazao: „Neka ti jezik stalno bude vlažan od zikrullaha – spominjanja Allaha.“

Zikr je posebna vrsta ibadeta jer je Allah, dž.š., svim ostalim ibadetima odredio količinu i vrijeme a zikru nije. Zikr nije vezan za mjesto, vrijeme i matrijalne mogućnosti. Čovjek je u svakoj situaciji u jednom od sljedećih stanja: ili je u ibadetu i pokornosti, ili u grijehu, ili u blagodati, ili u teškoći. U svakoj ovoj situaciji treba činiti zikr. U pokornosti vjernik čini zikr moleći Allaha da mu djelo bude primljeno. Ako je u grijehu onda treba moliti Allaha da ga spriječi i zaštiti od grijeha, te da bude upućen tevbi. Ako je u blagodati, zikr je neophodan kao zahvala na ni'metima. Ako je u nevolji, zikr se čini strpljivošću.

Kada se u 191. ajetu sure Alu-Imran govori ko su oni koji su razumom obdareni, prvo se spominju oni koji zikrullah čine, pa tek onda oni koji razmišljaju. Prije fikra spomenut je zikr. Nije to slučajno: da bi voda bila čista, prvo treba da bude čista posuda u koju ćemo je nasuti. Zikr je filter kojim se pročišćavaju naše misli i ne dopušta pokvarenim mislima da se uvuku u naša srca.

Zikr nas čuva od zaboravljanja Allaha, dž.š. Zaboravljanje Allaha vodi gafletu. Posljedica gafleta je zaboravljanja samog sebe (ko smo, zašto postojimo, kuda idemo…) “I ne budite kao oni koji su Allaha zaboravili pa je Allah učinio da i oni zaborave sami sebe! Takvi su grješnici!” (El-Hašr, 19).

Zikr je glačalo srca, ključ za vrata činjenja dobra. Zikr je put za otkrovenja srcima, sa njim se ostvaruju lijepa svojstva. Kur'an na mnogim mjestima skreće pažnju čovjeku na privlačnost dunjaluka i njegovih dobara koja ga udaljavaju od Allaha, dž.š.

“O vjernici, neka vas ne odvraćaju imeci vaši i djeca vaša od sjećanja na Allaha! A oni koji to učine, takvi gubitnici pravi bit će!” (El-Munafikun, 9).

Život bez zikra je uske svrhe, bez stvarnog smisla.

“A onaj ko se bude okrenuo od sjećanja na Mene /an zikrї/, njemu zbilja tjeskobno življenje pripada a na Danu sudnjem proživjet ćemo ga slijepim.” (Ta-Ha, 124).

Islamski učenjaci su saglasni da se zikr čini srcem, razmišljajući o Allahu i Njegovom savršenstvu u stvaranju. Zikr se čini i jezikom izgovarajući Njegova imena i sifate u našim dovama. Zikr se čini i tijelom na način da svoje tijelo zaposlimo ibadetima. Jedni kažu da se zikrullah ogleda u sljedećem: zikr srca jeste strah i nada, zikr duše je potpuna predanost, zikr očiju je u obaranju pogleda, zikr ušiju je slušanje dobra a ne zla, zikr jezika je hamd, zikr ruku je udjeljivanje, zikr tijela je ispunjavanje ugovora.

Koristi zikra

Poslanik, a.s., u brojnim hadisima opisao je mnogobrojne koristi zikra. Ebu Hurejre kaže da je Poslanik kazao: „Ne postoji ni jedan narod koji Allahu zikr čini a da ga meleki ne zaštite svojim krilima a Allah ne obuhvati svojom milošću, pa na njih dođe smirenost i Allah ih spomene u svom društvu.“

Imam Dževzijje naveo je više od stotinu koristi zikra: Zikr odbija šejtana; otklanja sumnje i brige iz srca; lice i srca čini svijetlim i veselim; donosi nafaku; donosi ljubav (mehabbet); izaziva kod čovjeka oprez; donosi blizinu Uzvišenom Allahu; zikr čovjeku otvara vrata osjećanja za duhovnu spoznaju (mearifu), medžlisu-z-zikr je mekteb irfan (škola spoznaje); medžlisu-z-zikr je medžlis meleka i tako dalje.

Funkcija zikra je da čisti srce od grijeha. Jedino čisto srce može spoznati Allaha. Shodno našoj sklonosti ka uživanjima na ovom svijetu, potrebno je svakodnevno čišćenje našeg bića od svega nepotrebnog, niskog i dunjalučkog kako bismo mogli ispravno shvatiti suštinu života. Imam Gazali je kazao: „Potrebno je da srce bude očišćeno od svega osim od Boga; a put očišćenja je zikrullah.“

Srce u zikru nalazi smiraj, to je duhovna hrana za srce. U Kur'anu se kaže:” …one koji vjeruju i čija se srca kad se Allah spominje, smiruju! A doista, srca se smiruju pri svakom Allahovom spomenu!” (Er- Ra'd 28).

Zikrom se budi savjest. Zikrom postižemo da nas Allah spomene: “Sjećajte se vi Mene, pa ću se i Ja sjećati vas!” (El-Bekare, 152). Jedan islamski učenjak kazao je da zna kad god ga, uzvišeni Allah spomene. Prisutni su ostali začuđeni ovakvim njegovim stavom, te im on odgovori navedenim ajeti-kerimom.

Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Poslanik, a.s., rekao: „Allah, dž.š., kaže: ‘Ja sam s Mojim Robom kad god Me se on sjeti. Ja sam s Mojim robom onda kada Me spomene (zikr) – ako Me spomene u sebi, spomenut ću ga u Sebi, a ako Me spomene u društvu – Ja ću ga spomenuti u časnijem društvu od toga. Ako Mi se Moj rob primakne za pedalj – približit ću mu se za lakat, a ako Mi se primakne za lakat – približit ću mu se za hvat. Ako mi dođe pješice – doći ću mu trčeći!'“ (Muttefekun ‘alejh)

Ovaj hadis-kudsijj ne možemo shvatiti doslovno. Mi se Allahu približavamo zikrom, tevbom a On se nama približava Svojom milošću i blagošću. Allah nam izlazi u susret.

Uzvišenom Allahu su drage osobe koje mnogo zikr čine. Takvima Allah obećava zauzvrat nagradu: “…i muškarcima koji mnogo spominju Allaha, i ženama koje mnogo spominju Allaha, Allah je njima pripremio oprost i nagradu golemu!” (El-Ahzab, 35).

Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Poslanik rekao: „Primjer kuće u kojoj se spominje Allah, dž.š., i kuće u kojoj se ne spominje je poput primjera živog i mrtvog čovjeka.“

Zikr prirode

Sve u prirodi je u zikru i veličanju Allaha, dž.š. Sve se pokorava Njegovoj Volji: ptica svojim cvrkutom, sunce svojim izlaskom i zalaskom, raznovrsno bilje svojim rastom i tako dalje. Ljudi i džinni se trebaju priključiti ovoj univerzalnoj halki zikra.

“Njega hvale sedmera nebesa, i Zemlja, i ono što na njima je, ništa ne postoji a da Ga ne hvali, Njemu zahvaljujući, ali hvalu njihovu ne razabirete vi…” (El-Isra, 44).

“…I Mi potčinismo planine i ptice da s Davudom Allaha slave!” (El-Enbija, 79).

(Preporod.info)