Raspored ovogodišnjih akademija medresa

Gazi Husrev-begova medresa i Elči Ibrahim-pašina medresa 22. aprila, Medresa “Džemaludin ef. Čaušević” 29. aprila, Karađoz-begova medresa 6. maja, Medresa “Osman-ef. Redžović” i Islamska gimnazija “Ahmed-ef. Smajlović“  20. Maja i Prva bošnjačka gimnazija 16. juna. Akademija Behram-begove medrese održana je 15. aprila.