Ratnim vojnim invalidima dodijeljeno 20 automobila

Vlada Federacije BiH i Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata osigurali su sredstva za nabavku 20 automobila ratnim vojnim invalidima (RVI) 100 posto I grupe koji su ispunili uvjete za ostvarivanje tog prava.

Na ceremoniji upriličenoj tim povodom, ključeve automobila ratnim vojnim invalidima uručio je federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Zukan Helez.

Nakon provedenog postupka javne nabavke kompanija ASA Auto d.o.o. Sarajevo je izabrana kao najpovoljniji ponuđač, a ratnim vojnim invalidima su isporučeni automobili marke “seat”.

Vrijednost ugovora je 493.600 KM (bez PDV-a), a pojedinačna cijena automobila 24.680 KM (bez PDV-a).

Obraćajući se sudionicima prigodnog skupa, ministar Helez je kazao da je odabir dobavljača i korisnika realiziran u suradnji s predstavnicima ratnih vojnih invalida, kako je to i dosada rađeno.

Predsjednik Saveza RVI-paraplegičara FBiH Mujo Aganović iskazao je zahvalnost u povodu realizacije projekta dodjele automobila, istaknuvši korektnost i primjeren odnos Vlade FBiH i resornog ministarstva spram ove boračke populacije.

Aganović vjeruje da će ta suradnja i ubuduće biti na obostrano zadovoljstvo, te ističe očekivanje da će ukupan tretman ove, ali i svih drugih boračkih kategorija u narednom periodu biti još bolji i zasnovan na punom uvažavanju njihovog dostojanstva i stečenih prava.

Sudionike ceremonije pozdravio je i generalni direktor ASA Auta Senad Olovčić, naglašavajući spremnost za nastavak dosadašanjeg uspješnog partnerstva kako bi i ubuduće bilo blagovremeno odgovoreno na sve, eventualne, zahtjeve i potrebe spomenute populacije.

Savez RVI-paraplegičara FBiH uručio je zahvalnice ministru Helezu i njegovim saradnicima Ibrahimu Ganibegoviću i Besimu Hodžiću.

U ovoj budžetskoj godini je već realizirana dodjela 60 automobila vrijednosti 1.458.000 KM (bez PDV-a), a, kako je rečeno, uključujući današnju dodjelu, dosad je u drugom krugu ukupno dodjeljeno 387 automobila, od ukupno 545 korisnika/ratnih vojnih invalida 100 posto I grupe.


(Fena)