Razgovor o saradnji Islamske zajednice s državom Austrijom

U tom smislu ambasador je Reisu-l-ulemu informirao da će Republika Austrija polovinom iduće godine preuzeti predsjedavanje EU-om i da je to vrijeme koje treba iskoristiti kako bi se ubrzo evropski put BIH.
Sa svoje strane Reisu-l-ulema je kazao da je Islamska zajednica spremna podržati put BiH ka EU i NATO-u u onom domenu koji joj pripada naglašavajući međureligijski dijalog i izgradnju povjerenja među narodima kao najbolji doprinos tim nastojanjima. On je također rekao da je Islamska zajednica sa svojim članovima i organizacijama već prisutna u članicama EU i da je i na tom planu kao i planu prenošenja evropskog iskustva življenja islama otvorena za saradnju. Kao ilustraciju je naveo saradnju koju Fakultet islamskih nauka već ima sa Univerzitetom u Beču i nekim drugim evropskim univerzitetima.
Na kraju je reisu-l-ulema Kavazović naglasio da su veze BiH i Austrije kao i Islamske zajednice u BiH i Islamske zajednice Austrije historijske i da se one trebaju samo još više razvijati a da je preduslov tome izgradnja povjerenja i otvoreni dijalog oko eventualnih nesporazuma.