Reagiranje: Šišman Ibrahim-pašina medresa je oduzeta Islamskoj zajednici

S obzirom da su neki elektronski i printani mediji proteklih dana na temelju monitoringa Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH izvještavali javnost o stanju i ugroženosti nacionalnih spomenika u Počitelju, a gdje su navedeni i vakufski objekti, koji imaju status nacionalnih spomenika, ovim putem podsjećamo da su Muftijstvo mostarsko i Medžlis Islamske zajednice Čapljina o tome objavili saopštenje za javnost, koje je u rubrici komentari objavljen 30. avgusta 2017. godine u dnevnom listu „Oslobođenje„ pod nazivom „Šišman Ibrahim-pašina medresa je primjer otimačine imovine IZ BiH“. Cijeneći činjenicu da ovo saopštenje sadržava bitne informacije u vezi sa vakufskim objektima, koji su navedeni u izvještaju komisije, smatramo važnim da ga kompletnoj javnosti predstavimo još jedanput u cjelosti.

Objekat Šišman Ibrahim-pašine medrese nije u posjedu Islamske zajednice, zato što je isti oduzet Islamskoj zajednici, odnosno nacionalizovan od strane bivšeg socijalističkog sistema vlasti, i sve do agresije na našu zemlju koristilo ga je društveno preduzeće ,,UIT Čapljina”. Nakon prestanka ratnih dejstava i pokretanja procesa povratka protjeranih Bošnjaka u Počitelj, objekat je zatečen u znatno oštećenom stanju, pa se pristupilo njegovom djelimičnom renoviranju od strane Fonda „Počitelj”, te su se u njemu i obavljale sve vjerske aktivnosti džemata Počitelj sve do obnove Hadži Alijine džamije.

Jasna je činjenica da je u predratnom periodu veliki dio te imovine oduzet Islamskoj zajednici i da će eventualno donošenje Zakona o restituciji rješiti problem povrata te imovine, međutim ni mi u Medžlisu IZ Čapljina, a niti veći dio naše javnosti nije znao za činjenicu da jedan dio te imovine nije nacionalizovan nego na druge, najčešće nezakonite načine, oduziman stvarnom vlasniku (Islamskoj zajednici). 

Nakon saznanja da je objekat Šišman Ibrahim-pašine medrese uključen u imovinu preduzeća ,,UIT Čapljina” koje je tada bilo u procesu privatizacije, Medžlis IZ Čapljina je putem Vakufske direkcije podnio tužbu nadležnom sudu tražeći izuzimanje objekta Šišman Ibrahim pašine- medrese iz imovine preduzeća. Sudski postupak je okončan nagodbom i objekat je izuzet iz imovine preduzeća ( ali samo objekat sa dvorištem bez prilaznog puta i drugih objekata koji su nekada činili jednu cjelinu), što znači da je izuzet iz procesa privatizacije i ostao je u državnom vlasništvu tj. sa njim raspolaže općina Čapljina. Nakon toga MIZ Čapljina je u više navrata pismeno zahtijevao od općinskih vlasti da se objekat Šišman Ibrahim-pašine medrese dodjeli na korištenje Islamskoj zajednici do donošenja zakona o restituciji, a s ciljem obnove objekta i stavljanja u funkciju, jer smo imali na raspolaganju donatore koji su htjeli obnoviti objekat u autentičnom obliku i izgledu, ali do danas, nažalost, nismo naišli na razumijevanje općinskih vlasti. Od momenta odgovora, nekoliko puta smo obnovili zahtjev, razgovarali sa nadležnima ali bezuspješno, objekat trenutno propada, ugostiteljski objekat koji je u blizini Medrese isti koristi kao magacin i slično (da li za to ima saglasnost općine nismo upoznati), dok općina Čapljina ništa ne poduzima i bar za sada nema namjeru objekat vratiti Islamskoj zajednici što je ustaljena praksa u skoro svim općinama u BiH u ovakvim i sličnim slučajevima.

Medžlis IZ Čapljina u kontinuitetu radi na zaštiti Vakufske imovine na svom području, a najatraktivniji dio te imovine nalazi se upravo u Počitelju. Jasna je činjenica da je u predratnom periodu veliki dio te imovine oduzet Islamskoj zajednici i da će eventualno donošenje Zakona o restituciji rješiti problem povrata te imovine, međutim ni mi u Medžlisu IZ Čapljina, a niti veći dio naše javnosti nije znao za činjenicu da jedan dio te imovine nije nacionalizovan nego na druge, najčešće nezakonite načine, oduziman stvarnom vlasniku (Islamskoj zajednici). Mi smo u proteklom periodu odkako se desio povratak stanovništva i uspostava institucije i samog vjerskog života na području Medžlisa Čapljina radili na povratu te imovine i u kontinuitetu smo tragali za dokumentacijom koja može razotkriti načine na koji se vršilo oduzimanje vakufske imovine i njenom povratu, te smo u nekim slučajevima imali uspjeha, a trenutno se vodi i jedan sudski spor oko jednog poslovnog prostora. Ono što je najinteresantnije jeste činjenica da smo u zadnjih nekoliko mjeseci došli u posjed dokumentacije odnosno sudskog spisa iz 1998. godine koji jasno ukazuje na očiglednu pljačku vakufske imovine. Naime, radi se o tome da je Općinski sud u Čapljini 1998.godine po tužbi (tada društvenog preduzeća koje je kasnije privatizovano) preduzeća ,,UIT Čapljina” donio presudu zbog propuštanja na osnovu koje se to preduzeće upisalo kao vlasnik pozamašne imovine koja je prethodno u zemljišnim knjigama bila upisana kao vlasništvo brojnih fizičkih lica i najvećim djelom Islamske zajednice odnosno Šišman Ibrahim-pašinog vakufa u Počitelju. Radi se o zemljišnim parcelama i nekim objektima za koje se i od ranije znalo da su pripadali vakufskoj imovini. Odmah po saznanju i dolaskom u posjed dokumentacije angažovali smo advokata i pokrenuli sudski spor zahtjevom za obnovu postupka u kojem nismo imali priliku da učestvujemo jer nam nije bilo omogućeno učešće. Da budemo još precizniji, Općinski sud Čapljina tužbu nije dostavio Islamskoj zajednici kao tuženoj strani u postupku pravdajući to nepoznatom adresom, iako je poznato da je u tom periodu taman bio otpočeo mukotrpni proces povratka na prostor Općine Čapljina i obnova rada ove institucije i koja je već tada imala adresu na lokalnom terenu, dodajući tome da i adresa većih instanci Islamske zajednice kao što su Muftijstvo mostarsko i Rijaset IZ u BiH je morala biti poznata jer nije mijenjana tokom. Dakle, Sud je dostavu izvršio preko oglasne table Suda i to izgleda samo dan prije održavanje rasprave na kojoj je ekspresno donesena presuda zbog propuštanja, te ista, navodno objavljena, na isti način putem oglasne table. Dakle, definitivno je jasno, da je preduzeće ,,UIT Čapljina” na ovakav netransparentan i nezakonit način došlo do imovine koja je pripadala Islamskoj zajednici i jednim djelom fizičkim licima koji su na sličan način zaobiđeni u sudskom postupku. Naša nastojanja u ovom postupku imaju isključivo jedan cilj a to je borba za vakufsku imovinu, dokazivanje istine i poštivanje zakona što i jesu osnovne vrijednosti pravne države. Ne znamo kakav će biti ishod sudskog spora, ali je sigurno da će biti težak, vjerovatno će i vremenski dugo trajati, ali mi nećemo odustati od dokazivanja našeg prava na dio ove, tada nezakonito oduzete vakufske imovine.

Islamska zajednica je prisutna u svim sferama života na ovom području a posebno u Starom gradu Počitelju za koji smo posebno vezani i maksimalno mu posvećeni, te pored primarnog cilja borbe za povrat vakufske imovine u velikoj mjeri radimo i na obnovi i održavanju naših i drugih objekata, obogaćivanja turističke ponude, pa čak i tamo gdje nadležne institucije zataje, odigramo značajnu ulogu, tako smo u ovom periodu obnovili dio javne rasvjete i plaćamo njeno održavanje i potrošnju jednog dijela tako da Počitelj više nije u totalnom mraku i slično tome. Svima treba biti jasno da ćemo i dalje biti prisutni kao najznačajniji faktor za sve procese pa i za rješavanje samog statusa stare gradske jezgre Počitelja.

I pored činjenice da je Vlada F BiH uložila značajna sredstva u obnovu Počitelja te iskazane brige i ljubavi stanovnika Počitelja prema svome gradu, zbog nebrige svih nivoa vlasti, od kojih neki iz Počitelja žele samo profit ali bez ulaganja, Počitelj kao živi grad. i kao grad muzej i biser BiH propada, bez rješenih infrastrukturnih i komunalnih potreba.