Realizovan projekt “Memorijalni kompleks stabala 329 Jajce”

 

Uspješno smo napisali projekat i aplicirali na “Grant za mlade” općine Jajce. Nakon odobrenih sredstava, a vođeni hadisom Poslanika, a.s.,:„Ako nastupi Sudnji dan, a neko od vas bude u ruci imao sadnicu i bude u stanju posaditi je prije nego što on nastupi, neka je posadi!”  Asocijacija mladih MIZ-e Jajce „Tajib Okić“ u petak, 11.11.2016. godine, pristupila je realizaciji projekta: “Memorijalni komplekst stabala 329 Jajce”. Projektom su obuhvaćeni svi džemati na području MIZ Jajce te je ukupno podijeljeno 329 sadnica za 329 Jajačkih šehida. Zajedno sa omladinom naših džemata imami su pristupili realizaciji ovog projekta.  Ovim projektom nastojali smo  da oživimo sjećanje na naše šehide,  a ujedno i potpomognemo razvoju svijesti mladih  o očuvanju životne okoline. Mladi su imali priliku da posade različite vrste voća: kruške, jabuke i šljive, te na taj način za dugo godina svom džematu uvakufe trajno dobro od kojeg će imati koristi svako ko bude na bilo koji način to koristio. Ovom prilikom se zahvljujemo općini Jajce, Muftijstvu travničkom i caffe restoranu “Divan” na finansijskoj pomoći, i svim imamima na području MIZ Jajce za realizaciju ovog projekta, moleći Allaha, dž.š., da nam upiše ovu hajirli akciju u dobro djelo.