Rebiu-l-evvel u osnovnim školama u Srebreniku

Istog dana Osnovne škole Rapatnica i Druga osbovna škola u sklopu predmeta Islamske vjeronauke povodom dana rođenja Muhameda a.s. organizirali su priredbu na kojoj su obilovale recitacije i ilahije i kaside o Muhammedu a.s. Zahvaljujući nastavnicima islamske vjeronauke Aidi Djedović, Mireli Jukić i Mersedu Deliću, u pomenutim školama osjetio se miris dana mevluda.

Dan rođenja Poslanika obilježen je i u Osnovnoj školi Podorašje. Tim povodom u prostorijama OS Podorašje upriličena je izložba radova povodom rođenja Muhammeda a.s. Veliki broj učenika uzeo je učešće u pisanju radova o Poslaniku a.s. iz skoro svih razreda. Na osnovu ocjene vjeroučitelja, Muhamed Baščelić, radovi koji su zavređivali pažnju istaknuti su u holu škole. Izložba ostaje istaknuta i u narednom periodu.

{gallery}srebrneik skola:::0:0{/gallery}