Reisu-l-ulema glasao na izborima u Islamskoj zajednici (AUDIO)

Reisu-l-ulema je glasao u Carevoj džamiji u Sarajevu, na izborima za nivo džemata na kojima se biraju članovi džematskog odbora, zastupnici džemata u skupštinu medžlisa i izborno tijelo koje bira sabornike.

Ovom prilikom reisu-l-ulema Kavazović je kazao: „Izbori u Islamskoj zajednici su važni kako za zajednicu tako i za njene članova zato što na taj način svojom voljom biramo ljude koji treba da nas predstavljaju u tijelima i organima Islamske zajednice. Ovo je jedan zaista demokratski proces i zavidan stepen do koga je Islamska zajednica došla dugim nizom godina, možemo kazati decenija pa i više od stoljeća. Smatram da ovu praksu treba sačuvati, razvijati i unaprjeđivati što je vrlo bitno jer na ovaj način svaki musliman, član naše Zajednice, može iskazati svoju volju, može biti biran ali i birati druge za koje smatra da mogu ponijeti emanet predstavljanja muslimana u Zajednici i očuvanja našeg prije svega vjerskog identiteta ali i naše povezanosti sa tlom i nacionalnim bićem nas Bošnjaka muslimana u Bosni i Hercegovini. Upravo zbog toga važno je stalno razvijati svijest o potrebi da se učestvuje u izborima i da se ta demokratska volja našeg naroda stalno unapređuje“, istaknuo je reisu-l-ulema Kavazović te se osvrnuo i na učešće mladih ali ženskog dijela muslimanske populacije u našoj kada je riječ o aktivnostima u organima Islamske zajednice:

– Učešće prije svega mladih je jako važno zbog toga što ih na taj način učimo da uviđaju da je potrebno ponijeti emanet u Zajednici. Kada su u pitanju naše sestre, smatram da nije dovoljno rađeno u proteklim godinama i decenijama da se one uključe u rad Islamske zajednice. Danas smo u nešto boljoj poziciji nego što smo bili. Uvijek prijeti i opasnost da se učini inverzija i zbog toga je jako važno uvijek buditi tu svijest i pozivati naše sestre da se uključe. Naravno, ukoliko su one pasivne i nemaju tu volju, niko ne može u ime njih to učiniti jer takav je izborni proces. Smatram da se one trebaju odvažiti jer sada imaju priliku da se uključe, da budu glasnije i da zahtijevaju promjenu određenih pravila, ako smatraju da ih treba mijenjati, ali se ne smije ugroziti demokratski princip izbora u Islamskoj zajednici, dodao je reisu-l-ulema Kavazović.

 

 Danas na izborima na nivou džemata, džematlije biraju:

a) članove džematskog odbora,
b) zastupnike džemata u skupštinu medžlisa koja će izabrati izvršni odbor medžlisa i
c) delegate džemata za izborno tijelo koje bira sabornike Islamske zajednice.

Skupština medžlisa bira izvršni odbor, a ovi izbori će se održati u subotu 22. decembra. Delegati džemata u tijelu za izbor sabornika u Sabor Islamske zajednice imat će izbore u nedjelju 23. decembra.

Glavna izborna komisija je izvršila imenovanje okružnih izbornih komisija te utvrdila uputstvo za provođenje izbora.

Aktivno biračko pravo (osoba koja može glasati) u Islamskoj zajednici ima svaki njezin član koji je navršio osamnaest godina života. Izbori u Islamskoj zajednici vrše se tajnim glasanjem između više kandidata.

Radi realizacije ovoga prava džemati i medžlisi prije održavanja izbora sačinjavaju biračke spiskove na bazi evidencija o članstvu, na način da se može sa sigurnošću utvrditi, prema godinama članstva, ko ima aktivno i pasivno pravo na izborima u Islamskoj zajednici.

U pojedinim dijelovima Islamske zajednice van BiH izbori su već održani. Naime, temeljem utvrđenog hodograma izbornog procesa unutar Islamske zajednice u Hrvatskoj, u nedjelju 25.11. održana je Izborna skupština za izbor članova Sabora Islamske zajednice u Hrvatskoj za mandatno razdoblje 2018.-2022. godine.

Pasivno biračko pravo (mogućnost da se bude biran) u Islamskoj zajednici ima svaki njezin član koji je navršio osamnaest godina koji je član Islamske zajednice najmanje tri godine prije izbora i koji izvršava svoje obaveze u džematu.

Džematlije će danas moći u svojim matičnim džematima glasati do 19h, a s obzirom da je petak, mnogi mogu iskoristiti odlazak na džuma-namaz i realizirati ovo svoje pravo i obavezu. Aktivno biračko pravo (osoba koja može glasati) u Islamskoj zajednici ima svaki njezin član koji je navršio osamnaest godina života.

Radio BIR