Reisu-l-ulema: Obnova Aladže je stimulans našim ljudima da Foču doživljavaju svojim gradom

Reisu-l-ulema Kavazović istakao je važnost obnove džamije bez obzira na broj povratnika.

„Ono što je nama jako važno jeste da se historijske džamije, koje su postojale na ovim prostorima obnove radi pamćenja nas u BiH.“

Istakao je da su džamije poput Aladže i Ferhadije stoljećima okupljale muslimane.

„Danas smo ovdje, vidimo da se ona, hvala Bogu, završava. Mi se nadamo da će ona kao i Careva džamija biti jedan novi stimulans našim ljudima da Foču doživljavaju svojim gradom, da se vraćaju i da neki ovdje započnu svoj život.

Pretpostavlja se da će Aladža džamija u Foči biti završena i svečano otvorena u maju naredne godine.

Izvođač radova na ponovnoj izgradnji Aladža džamije je turska firma Sama Inšaat i nekoliko podizvođača, a obnovu džamije finansira Generalna direkcija vakufa Republike Turske.

Prema riječima Senaida Zaimovića, direktora Vakufske direkcije IZ u BiH, saradnja s Generalnom direkcijom vakufa R Turske traje od 2012. godine i vrlo je plodotvorna.

„ Do sada je potpisano 16 protokola o obnovi vakufskih objekata. Danas ćemo potpisati protokole o obnovi Dugalića džamije u Nevesinju, Arnaudija džamije u Rogatici, te izgradnji višenamjenskogvakufskog objekta u mestu Han Ploča.

Današnjoj manifestaciji „570 godina Turhan Emin begove džamije“ prisustvuju brojni zvaničnici iz vjerskog i javnog života BIH.

Nakon obilaskaAladža džamije manifestacija je nastavljena u najstarijoj džamiji u BiH u Ustikolini, gdje je za dušu njenog osnivača Turhan Emin- bega proučena hatma dova, a hor Fakulteta islamskih nauka iz Sarajeva izveo je imevludski program.

U okviru manifestacije predviđena je i dodjela Povelje Turhan Emin – bega „Kapija hajra“dr. Adnanu Ertemu, direktoru Generalne direkcije vakufa R Turske.

Manifestacija će biti završena posjetom mjestu Presjeci kod Ustikoline, gdje se nalazi jedna od najzanimljivijih nekropola u Bosni i Hercegovini, s grobovima iz različitih historijskih perioda. Pretpostavlja se da se ovdje nalazi i najstarije muslimansko mezarje u BiH, te mezar TurhanEmin-bega, osnivača najstarije džamije u našoj zemlji.