Reisu-l-ulema primio predstavnike Emmausa

Humanitarna organizacija Međunarodni forum solidarnosti – EMMAUS (MFS-EMMAUS) je osnovana početkom 1999. godine u Gračanici – Bosna i Hercegovina, sa ciljem pružanja pomoći svim ugroženim kategorijama stanovništva kojima je ta pomoć potrebna.

Registrirana kao domaća, nevladina i neprofitna organizacija sa poljem djelovanja na području cjelokupne teritorije BiH, MFS-EMMAUS je istovremeno i dio međunarodne organizacije Emmaus International, koja sa svojim humanitarnim radom djeluje na pet svjetskih kontinenata.

Tokom dugogodišnjeg djelovanja u BiH i široj regiji, MFS-EMMAUS je realizirao niz projekata kojima je pružena pomoć za više hiljada korisnika, uključujući izbjeglice, raseljena lica, žrtve trgovine ljudima, stare i iznemogle osobe, beskućnike, osobe sa intelektualnim poteškoćama, mlade sa problemima i mlade iz ugroženih/rizičnih grupa.

Danas, sa mrežom ureda u Doboj Istoku, Sarajevu, Srebrenici i Zvorniku i sa 242 uposlena radnika MFS-EMMAUS predstavlja jednu od vodećih organizacija u nevladinom sektoru BiH.