Rekonstrukcija Baščaršijske džamije napreduje

Već je u potpunosti završena restauracija munare, a zamijenjen je i pokrov kupole na kojoj je postavljeno olovo.

Trenutno se obavljaju pripremni radnji za izvođenje radova na postavljanju podnog grijanja, a nakon toga, kako je za Fenu kazao direktor Vakufske direkcije Islamske zajednice u BiH Senaid Zajimović, bit će postavljen i podni estrih.

U unutrašnjosti džamije će se raditi na oslikavanju, odnosno, kaligrafski radovi.

– Radove na oslikavanju džamije će raditi stručnjaci iz Turske u suradnji sa domaćim stručnjacima, pod nadzorom Zavoda za zaštitu kulturno historijskih spomenika Federacije BiH – rekao je Zajimović.

Također se obavljaju pripremni radnji za vanjsko uređenje, harema džamije.

– Drveće koje je bilo oštećeno odnosno dotrajalo i predstavljalo je opasnost ne samo za objekt već i za vjernike i posjetioce je uklonjeno, tako da su se ispunili uslovi za izvođenje radova na vanjskom uređenju – naveo je on.

Uporedo s vanjskim uređenjem radit će se na restauraciji sofa, a Zajimović se nada da će u aprilu ili maju sljedeće godine svi radovi biti završeni.

Džamija Havadže Duraka ili Baščaršijska džamija izgrađena je 1528. godine kao vakuf hodže Duraka. Često je opravljana, a kompletno je obnovljena 1866. godine. Poslije Drugog svjetskog rata je i rekonstruirana.

Tokom opsade Sarajeva 1992.-1995.godine džamija je pogođena sa četiri granate. Od granatiranja bila je oštećena kupola, munara, vanjski zidovi na nekoliko mjesta, kao i unutrašnjost džamije, a posebno je u lošem stanju bila munara i kupola, kameni stupovi, posebno kapiteli i baze.

Generalna Direkcija vakufa Republike Turske i Vakufske direkcije IZ u BiH su 2017. godine potpisali ugovor o restauraciji džamije, a vrijednost radova je oko milion KM.