Rijaset: Islamska zajednica učinila značajne napore u podizanju svijesti o suzbijanju kockanja

Pod predsjedavanjem reisu-l-uleme Husein ef. Kavazovića danas je u Sarajevu održana 30. redovna sjednica Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, na kojoj je usvojen Izvještaj o provedenim aktivnostima u kampanji protiv poroka kockanja.

Na sjednici kojoj su prisustvovali svi članova Rijaseta ocijenjeno je da je Islamska zajednica učinila velike napore na podizanju svijesti o potrebi suzbijanja ovog društvenog poroka, te je pohvaljena Komisija koja je realizirala ovu kampanju.

Rijaset je također usvojio Prijedlog plana rada za 2021. godinu na koji će, u daljoj proceduri, svoje mišljenje dati Vijeće muftija, a nakon toga će ga Rijaset uputiti prema Saboru kao konačan Prijedlog plana rada za narednu godinu.

Rijaset je usvojio i Prijedlog budžeta za 2021. godinu.

Ovaj dokument, također biće upućen Vijeću muftija na razmatranje. Vijeće muftija donijet će odluku o rasporedu sredstava iz Bejtu-l-mala koji je sastavni dio budžeta. Budžet će, kao i Plan rada, u formi konačnog prijedloga biti upućen Saboru IZ-e na usvajanje.

Odobrena su sredstva za podršku projektima Mreže mladih na nivou muftijstava, te razmatrani i predmeti radno-pravnog statusa, kao i niz tekućih pitanja.

(Islamskazajednica.ba)