Rijaset: Jedinstveni plan i program poučavanja arapskog jezika

0
30

Na redovnoj, sedamnaestoj sjednici Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini je zadužio Upravu za obrazovanje i nauku da formira tim sastavljen od profesora svih nivoa poučavanja arapskog jezika koji će ponuditi jedinstveni plan i program za medrese, gimnazije i fakultete, vodeći računa o zasebnosti definiranih ciljeva svakog programa, koji moraju biti utemeljeni na primjeni savremenih smjernica u razvijanju komunikativnih sposobnosti.

Rijaset je usvojio informaciju sa zaključcima o stručnom savjetovanju na temu “Unapređenje rezultata učenja arapskog jezika u obrazovnim ustanovama Islamske zajednice”, i zadužio Upravu za obrazovanje i nauku da prati realizaciju većeg broja zaključaka i preporuka.

Utvrđen je i Vijeću muftija proslijeđen na usvajanje prijedlog apoena za štampanje blokova zekata i sadekatu-l-fitra u Bosni i Hercegovini, Sandžaku- Srbiji, Hrvatskoj, Sloveniji i bošnjačkoj dijaspori.

Rijaset je također razmatrao pitanja radno-pravnog statusa i kadrovska pitanja uposlenika Islamske zajednice u Bosne i Hercegovini i obrazovnih institucija čiji je osnivač Rijaset, te zahtjeve Ureda za društvenu brigu.

Preporod.info