Rijaset priprema pravilnik o vaizima i vaizama

Sastanku su prisustvovali direktor Uprave za vjerske poslove Nusret ef. Abdibegović, šef odjela za hatabet, vaz i iršad Meho ef. Šljivo, stručna saradnica u Odjelu za brak i porodicu dr. Safija Malkić, te glavni imami Mustafa ef. Gobeljić, Vehid ef. Arnaut, Sulejman ef. Čeliković, Izet ef. Čamdžić, Edin ef. Šljivar, Berzad ef. Pašanović, Husein ef. Kovačević i Ekrem ef. Hodžić.

Nakon što je Nusret ef. Abdibegović glavne imame upoznao o razlozima i ciljevima izrade Pravilnika o vaizima i vaizama šefovi ureda su izložili niz  konkretnih  primjera iz naših džemata koji ilustruju nužnu potrebu izrade jedinstvenog normativnog akta kojim bi se popunila evidentna praznina kada je u pitanju regulisanje ove oblasti misijskog djelovanja.

U svom izlaganju Safija Malkić je naglasila kako je na adrese koordinatorica pri muftilucima i  medžlisima već upućena odgovarajuća preporuka sa principima i smjernicama o tome ko i kada u džematima može nastupati u svojstvu vaiza.

Glavi imami su istakli jednodušnu podršku ovoj inicijativi i predložili Upravi za vjerske poslove da se u izradi Pravilnika naročito vodi računa o sljedećem:

– Ko je ovlašten i kompetentan da u svojstvu vaiza nastupa na minberu, u mihrabu i na ćursu

– Ko i na kojem organizacijskom nivou Islamske zajednice delegira i vrši izbor vaiza

– Kako zaštiti instituciju vaza od neprimjerenih sadržaja poput estradizacije, komercijalizacije i profanizacije

Nakon veoma konstruktivne diskusije direktor Uprave za vjerske poslove Nusret ef. Abdibegović najavio je nastavak konsultacija sa nosiocima vjerskog autoriteta u Zajednici, a u  svrhu što temeljitijeg i potpunijeg prikupljanja informacije za izradu Pravilnika. Naglašeno je zajedničko opredjeljenje da se jedino sistemskim i normativnim rješenjima vazu i vaizima može osigurati njihov autentični značaj i uloga.