Rijaset: Uskoro spisak zvaničnih predavačica na teritoriji BiH

Dr. Safija Malkić je kazala: „Za razliku od proteklog perioda, od maja 2015. do decembra 2016. godine, kada je pažnja bila usmjerena na uspostavu strukture koordinatorica pri muftijstvima i medžlisima i razvijanju osnovnih aktivnosti iniciranim i preporučenim od strane Odjela, odnosno Uprave za vjerske poslove, u narednom periodu fokus će biti stavljen na pitanja braka i porodice, na afirmiranje i promoviranje šerijatskog braka i reafirmiranje bračnih i porodičnih vrijednosti u bosanskohercegovačkom kontekstu i prilikama. Ovu orijentaciju koordinatorice će potvrditi osmišljavanjem projekata i usmjeravanjem programskih sadržaja na ova pitanja, organiziranjem predavanja, potom tribina i okruglih stolova na naznačene teme. To će dalje podrazumijevati da se ove aktivnosti organiziraju i na nivou džemata i da u džematu, kao osnovnoj bazi Islamske zajednice, razvijemo aktivnosti u koje će biti uključene žene različitih dobnih skupina čime će se povećati broj ali i doprinijeti kvaliteti sadržaja u džematu, te dodatno obogatiti atmosfera u džematu.

Ispred Odjela su planirane posjete muftijstvima i radno-konsultativni sastanci sa svim koordinatoricama medžlisa pri muftijstvima u cilju presjeka i analize aktivnosti, razmjene iskustava i definiranja plana rada koordinatorica za 2017. godinu. Već smo imali posjetu i sastanak sa koordinatoricama Muftijstva sarajevskog i Muftijstva travničkog koje ocjenjujemo uspješnim, konstruktivnim i stimulativnim. Ove posjete muftijstvima i medžlisima pomažu i pomoći će nam da sublimiramo činjenice, istaknemo pozitivne rezultate, upoznamo i uvažimo specifičnosti i karakteristike pojedinih medžlisa, upoznamo se sa pitanjima koja su se nametnula u dosadašnjem radu i koja zahtijevaju odgovor ili sistemska rješenja, detektiramo eventualne probleme te ih referiramo nadležnim upravama i odgovornim osobama. Ovakav pristup trebao bi unaprijediti i dinamizirati naš rad u narednom periodu i u budućnosti.

Uporedo radimo na ažuriranju postojećih podataka o koordinatoricama, kojih ima blizu 90 pri medžlisima (nekoliko povratničkih medžlisa nije imenovalo koordinatoricu), 8 ispred muftijstava, 6 koordinatorica ispred medresa, 3 ispred fakulteta, nekoliko iz dijaspore, te imenovanju koordinatorica ispred džemata što će uveliko doprinijeti povećanju ukupnog broja koordinatorica za brak, porodicu i ženski aktivizam u strukturama Islamske zajednice i inicirati koordiniranje aktivnosti na unaprjeđenju angažmana i definiranja statusne pozicije koordinatorica na nivou muftijstava i medžlisa.

Cijeli tekst u printanom izdanju