Rim: Nagrada dr. Ceriću za predanost jačanju mira među narodima i religijama

Nagrada će se dodijeliti u okviru održavanja 21. međunarodnog kongresa Svjetske organizacije država – Internacionalni parlament za saradnju, sigurnost i mir (World Organization of the States – W. O. S. – International Parliament for Cooperation, Safety and Peace – I. P. S. P).

Glavne teme kongresa bit ćevelika imigracija iz Afrike u Evropu, ratovi i kršenje ljudskih prava na štetu nemoćnog stanovništva, populacija, klimatske promjene i patnja planete Zemlje.