Rješenja već postoje, samo ih treba pročitati

Pomalo je to razumljivo za društvo u kome većina ljudi koji se pitaju, ili misle i htjeli bi da se pitaju, smatraju da svijet počinje od njih i da su oni mjera stvari. Nije bitno koji alim i kakvog kalibra je davao pojašnjenja i argumentacije o određenom pitanju, uvijek se nađu oni koji će to još malo „prečešljati“ ili u potpunosti dovesti u pitanje, nastojeći dati svoje „visoko“ mišljenje i staviti pečat na ranije rasprave. Vrlo često većina diskutanata ne posjeduje odgovarajuće znanje, a diskusije su bazirane na površnim informacijama ili potpuno promašenom odabiru dokaza i zanemarivanju drugih argumenata.

Savremeni muslimani generalno, a tako i muslimani ovih prostora, nerijetko energiju troše i iscrpljuju u raspravama o pitanjima koja imaju veoma jednostavne odgovore i pitanjima koja su u povijesti bila tretirana i na koja su data odgovarajuća pojašnjenja i odgovori, utemeljeni na praksi Muhammeda, alejhi-s-selam, i šerijatskim propisima. Jedno od takvih pitanja je i način davanja, prikupljanja i raspodjele zekata. Nažalost, vrlo često možemo svjedočiti veoma žučnim raspravama o ovom pitanju, kao da se radi o pitanju koje se prvi put pojavljuje i pitanju koje ranije nije bilo predmet takvih ili sličnih rasprava. Pomalo je to razumljivo za društvo u kome većina ljudi koji se pitaju ili misle i htjeli bi da se pitaju smatraju da svijet počinje od njih i da su oni mjera stvari. Nije bitno koji alim i kakvog kalibra je davao pojašnjenja i argumentacije o određenom pitanju, uvijek se nađu oni koji će to još malo „prečešljati“ ili u potpunosti dovesti u pitanje, nastojeći dati svoje „visoko“ mišljenje i staviti pečat na ranije rasprave. Vrlo često većina diskutanata ne posjeduje odgovarajuće znanje, a diskusije su bazirane na površnim informacijama ili potpuno promašenom odabiru dokaza i zanemarivanju drugih argumenata.

Cijeli tekst u štampanom izdanju “Preporoda”