Rudo: Džemat na točkovima

Tri pripadaju džematu Rudo i nalaze se u Mioču, Ustibru i Starom Rudom, koji je u sklopu kompleksa Memorijala, a u sastavu džemata Sokolovići je mesdžid u Biševićima. Na području Medžlisa djeluje jedan stalni i 6 honorarnih imama. Stalno uposlen je glavni imam koji je angažovan u i kao imam u džematu Rudo sa svim aktivnostima tokom cijele godine, a ostali imami su angažovani na džuma namazima. Neki od njih su angažovani i kao teravih-imami, kao što su Halid ef. Fočo u Strgačini i Senad ef. Kanlić u Omačini. Pored džemata džamije Kara Mustafa-paše Sokolovića u Rudom, džume se tokom cijele godine klanjaju još u tri džemata, i to u Strgačini, Strmici s imamom Vejsil-ef. Dragoljijem, i Omačini s imamom Senad-ef. Kanlićem, a u preostala tri: Grivin, Setihovo i Sokolovići povremeno: u Grivinu od 01.04. do 30.11. u godini; u Sokolovićima od 01.05. do 30.09. u godini, te po jedna džuma u aprilu, maju, oktobru i novembru; u Setihovu od juna do septembra klanja se oko dvadesetak džuma. Od otvorenja džamije u Međurječju u ovoj džamiji klanja se svaka zadnja džuma u mjesecu, počevši od aprila pa do novembra.

“U svim našim džematima imat ćemo organizovane zajedničke iftare na kojima će kao gosti prisustvovati predstavnici ostalih džemata. U nekim džematima ćemo iskoristili priliku te uz iftar proučiti i džamijski mevlud istu noć. Napominjemo da je u džematu Rudo centralna mevludska svečanost Muftijstva goraždanskog povodom Lejletu-l-Bedra. U mesdžidima u Mioču i Ustibaru ćemo, također, organizovati iftare, ali više internog, odnosno džematskog karaktera. Teravija će se klanjati u tri džemata: Rudo, Omačina i Strgačina, ali i u ostalim džematima prilikom organizacije iftara. Budući da se džemat Rudo proteže na nekih 20 kilometara, teravije klanjamo na četiri mjesta naizmjenično: džamija Rudo, mesdžid Staro Rudo, Mesdžid Ustibar i mesdžid Mioče pa nas zbog toga i nazivaju ‘džemat na točkovima’, zbog udaljenosti ovih mesdžida od sjedišta džemata. Što se tiče humanitarnih paketa, oni su različitih sadržaja, dolaze sa različitih adresa i za različite kategorije.

Tako imamo npr. pakete za socijalno ugrožene iz Ureda za društvenu brigu, Rijaseta, pakete za postače, Merhametove ramazanske pakete, za naše članove Islamske zajednice i sl. Bajrami se klanjaju u 4 džemata i to Rudom, Omačini, Strgačini i Strmici“, istakao je glavni imam Medžlis Rudo Mehrudin-ef. Genjga. Mukabela se uči samo u džamiji Kara Mustafe-paše u Rudom, a učači su imam i njegova porodica već sedmi ramazan.