Rudo: U gradu živi samo pet bošnjačkih domaćinstava

Što se tiče samog grada Rudo u njemu živi tek pet domaćinstava. Tu su porodice Resić i  Porović, Nezira Požega, te porodica imama Genjge. Pored njih, u Starom Rudom žive Džehva Hamović, Muša Jordamović i Mujo Lagumdžija. Svi oni žive od male penzije, te od pomoći djece i rada na zemlji. Ilustracije radi iznosimo podatke o povratku u općinu Rudo. Tako se u Mioču od prijeratnih 250 domaćinstava vratilo njih 15 sa oko 35 osoba. U Setihovo se od 150 vratilo 70 porodica i 210 lica. Obnovljeno je donacijama sedam kuća, dok su ostale građene vlastitim sredstvima. Ljeti  u Setihovu živi 100 porodica. U Strgačini je prije rata živjelo 970 stanovnika. Ljeti tu živi  njih oko 900, a prezimi samo 65 osoba. Još ima za obnoviti oko 500 kuća. Nekada je ovdje bila osnovna škola koju je pohađalo 1470 učenika, ali ona nije obnovljena jer se ne vraćaju porodice sa djecom školskog uzrasta. U Mrsovo od 150  stanovnika sada živi šest lica. 

Cijeli tekst u printanom izdanju od 15. oktobra