S područja Mostarskog muftijstva 42 vjernika i vjernice putuju na hadž

Zajednička ikrar dova za hadžije s područja Mostarskog muftijstva proučena je danas u džamiji „Bosanski mudžahidi“ u Sjevernom logoru. Dovu je proučio direktor Karađoz-begove medrese hafiz Aid ef. Tulek, a prigodnim vazom prisutnima se obratio glavni imam Medžlisa IZ-e Mostar mr. Dino ef. Maksumić. 

Ef. Maksumić je u svojoj poruci naglasio da je hadž stub vjere kojeg Allaha radi obavlja svaki vjernik koji stekne uvjete za odlazak. „Odgađati obavljanje hadža je veliki grijeh. U knjigama hanefijskog mesheba navodi se da kada čovjek stekne uslove a dođe obznana obavljanja hadža preče mu je obaviti hadž već kupiti kuću ili se oženiti“, rekao je ef. Maksumić. On je protumačio i eshatološka poimanja da će vjernici na budućem svijetu imati nagrade za obavljeni hadž zbog velike čežnje i iskrenog nadanja koje im se na ovom svijetu nisu ispunila. Na kraju je hadžijama poručio da se i na putovanju drže zajedno kao što su se tokom svog života držali svoje zajednice i principa dini-islama.  

Od 1680 bosansko-hercegovačkih hadžija njih 42 je iz Mostarskog muftijstva. Čast da im bude vodič tokom vjerskih obreda u svetim gradovima Mekke i Medine pripala je glavnom imamu Medžlisa IZ-e Konjic Refik ef. Deliću koji je na ikrar dovi izvršio prvu njihovu prozivku. Hadžije će iz Mostara na put krenuti 10. avgusta dok je povratak je planiran 30 ovog mjeseca. 

Ovogodišnji hadž će obaviti:  Abaza Hamida, Alić Munevare, Alić Meliha, Alić Hida, Balić Sabina, Bandić Emin bedel za Begović Fehima, Beglerović Ibrahim bedel za Beglerović Aliju, Bojčić Alija, Boškailo Senad, Bubalo Nermina, Crnomerović Kemaludin, Čilić Anis, Ćatić Osman bedal za Kara Mevlu, Ćemanović Emir, Gagula Elvir, Gagula Amela, Gerin Nađa, Gosto Adis, Halilović Redžo, Halilović Emina, Hero Seniha, Imamović Salko, Kekić Zuhra, Lojo Fatima, Maksić Hajrudin, Manov Sabit, Memić Ahmet, Memić Tidža, Memić Esad, Mezit Idriz bedel za Beglerović Fatimu, Mujić Ibrahim, Mustafić Halid, Mustafić Ekrem, Mušinović Benjamin bedel za Sevlu Hebibović, Nikontović Edin, Potur Almir bedel za Potur Muju, Pozder Safet, Sihirlić Munira, Šuta Osman, Kantardžić Alma, Senadin Voloder i Sakić Semir.