Sabor IZ U Hrvatskoj: Usvojen prijedlog o donošenju kodeksa ponašanja

Predloženim dnevnim redom predviđene su bile četiri točke o kojima su članice i članovi Sabora raspravljali, od kojih su dvije pobudile vrlo konstruktivnu raspravu. Nakon usvojenog dnevnog reda članice i članovi Sabora usvojili su bez primjedbi zapisnik s prethodne sjednice nakon čega je predsjednik Sabora dr. Ferid Latić otvorio drugu točku dajući riječ pravniku Mešihata Berminu Meškiću da upozna članice i članove Sabora s prihvaćenim amandmanima na prijedlog Pravilnika. Iznimno zanimljiva rasprava koja je uslijedila nakon izlaganja g. Meškića rezultirala je jednoglasnim usvajanjem Pravilnika. Izraženo je zadovoljstvo što se velika pažnja posvetila socijalno najugroženijima, a potvrđeno je i da je obitelj temelj naše zajednice. Također, usvojen je i, ništa manje važan, Pravilnik o volontiranju i volonterskom radu kojim se želi motivirati članove naše zajednice da se uključe u sve aktivnosti, ali isto tako i da se te aktivnosti vrjednuju nagradama poput one koja će nositi naziv “Volonter godine” za svakoga tko u Zajednicu uloži 350 sati volonterskog rada u jednoj godini. Na kraju muftija dr. Aziz ef. Hasanović je ispred Mešihata upoznao članice i članove Sabora s događajima unutar Islamske zajednice i načinima na koji se donose određene uredbe i pravilnici uz sve češće zanemarivanje stvarnog stanja i potreba. Članice i članovi Sabora su dali bezrezervnu podršku Mešihatu i muftiji da se kroz razgovore zalažu za priznavanje posebnosti koje postoje, a koje nikome ne smetaju. Na kraju usvojen je i prijedlog o donošenju kodeksa ponašanja u Islamskoj zajednici kako bi se spriječila šteta nastala nepromišljenim djelovanjem, oblačenjem ili ponašanjem.