Saradnja Medžlisa Srebrenik i Gradačac

 

Nakon posjete koju su predstavnici Medžlisa Gradačac upriličili 2015. godine uslijedila je posjeta sa druge strane. Na sastanku razgovarali su o međusobnoj saradnji Medžlisa, o dosadašnjoj saradnji, realizovanim projektima te o planovima u budućnosti. Razmijenili su iskustva u dosadašnjem radu.

Istakli su da ovakav vid saradnje treba da postoji u svim institucijama i da treba poticati na međusobnu saradnju Medžlisa i sa drugim institucijama. Najavili su i dalju saradnju u cilju poboljšanja vjerskog života ljudi na području ova dva Medžlisa, koji graniče jedan s drugim. Ovo je, pa možemo reći, redovna međusobna posjeta ova dva Medžlisa, čija saranja traje već nekoliko godina.

Nakon ove posjete predstavnici Medžlisa Srebrenik su iskazali potrebu za saradnju i sa drugim Medžlisima te najavili posjetu i drugim Medžlisima.

Molimo Allaha da im podari snage i uspjeha u budućem radu. Amin!