Saradnja Uprave za obrazovanje i nauku i Muftijstva tuzlanskog

Prijemu je prisustvovao i rukovodilac Službe za vjerske poslove i obrazovanje Muftijstva tuzlanskog Sead-ef. Seljubac. Razgovarano je o radu obrazovnih ustanova Islamske zajednice na području Muftiluka tuzlanskog i o predmetu Islamska vjeronauka.

Muftija Fazlović je istakao važnost obnove medresa u našoj zemlji i kontinuiran rad na unaprjeđenju svih segmenata njihovog djelovanja. Naglasio je značaj rada i djelovanja Biblioteke Behram-beg i Instituta za društvena i religijska istraživanja u Tuzli. Posebna pažnja u radu Muftijstva tuzlanskog posvećuje se predmetu Islamska vjeronauka, a tokom ovog razgovora dati su i konkretni prijedlozi o evaluaciji Nastavnih planova i programa i drugim pitanjima u vezi sa vjeronaukom.

Direktor Ibrahim Begović sa saradnicima je posjetio i Biblioteku Behram-beg gdje je direktor biblioteke Admir Muratović predstavio njen historijat, te je govorio i o trenutnim sadržajima, aktivnostima i uslugama ove institucije, kao i infrastrukturnim projektima koji su planirani u narednom periodu kako bi se obezbijedili još bolji uslovi za rad.

Delegacija je posjetila i Institut za društvena i religijska istraživanja gdje su se susreli s direktorom Instituta Šefkom Sulejmanovićem, a razgovarano je o važnosti osnivanja Instituta, dosadašnjim aktivnostima i budućim planovima.

Delegacija je obišla i lokalitet Nacionalnog spomenika graditeljske cjeline Behram-begove džamije, stare zgrade Behram-begove medrese i mjesta gdje će se graditi objekat Biblioteke i Instituta.

U Behram-begovoj medresi je upriličen sastanak sa direktotom medrese Ahmed-ef. Hatunićem i pomoćnicima direktora Mehmedalijom-ef. Čandićem i Mensur-ef. Husićem. Direktor Begović je izrazio zadovoljstvo radom i uspjesima ove škole kao i očekivanje da će se taj trend uspjeha i inicijativnosti koje Behram-begova medresa pokazuje kada su u pitanju promjene u radu medresa nastaviti.

Ahmed-ef. Hatunić je upoznao goste sa najnovijim naporima da se unaprijedi nastavni plan i program u ovoj školi kako bi se učenicima olakšalo studiranje na raznim fakultetima. Predstavio je i projekat proširenja doma za učenice u kompleksu zgrada Behram-begove medrese, čime će uslovi boravka i školovanja oko 250 učenica Medrese biti unaprijeđeni.

(muftijstvotz.ba)