Sarajevo: Ambulanta za izbjeglice i osobe bez zdravstvenog osiguranja

„Ostvario se naš san da na jedan jednostavan i prihvatljiv način pokušamo pomoći svima onima koji nemaju mogućnost da dobiju medicinsku zdravstvenu zaštitu.“, kazao je predsjednik BIMA-e na otvaranju humanitarne ambulante ove asocijacije.

Ambulanta je dobila naziv po jednom od pokretača i osnivača ove asocijacije naših doktora bez granica, „Dr. Uzeir Skaka“, i nalazi se u sarajevskom naselju Bistrik na adresi Bakarevićeva 4A. Grad Istanbul i drugi turski gradovi pobratimi sa gradom Sarajevom putem Turske uprave za međunarodnu saradnju i razvoj (TIKA) su obezbijedili kompletnu medicinsku opremu za ovu ambulantu, a zasluga za pronalazak adekvatnog prostora za smještaj ove ambulante pripada načelniku općine Stari Grad Ibrahim Hadžibajrić. Uređenje i adaptacija prostora humanitarne ambulante je izvršila Fondacija Muharem Berbić.

Udruženje građana BIMA je osnovano 31. oktobra 1998. kao nevladino, neprofitabilno i nestranačko udruženje. Preregistracija je urađena 19. aprila 2005. pod nazivom medicinska asocijacija BIMA u BiH i djeluje na polju pružanja usluga iz domena zdravstvene zaštite za lica bez zdravstvenog osiguranja, kao što su izbjeglice i povratnici na teritoriji cijele BiH.

{gallery}bima:::0:0{/gallery}

 

Na popisu članova članova BIMA-e se nalazi 398 ljekara koji će prema potrebi i svom slobodnom vremenu pružati usluge na volonterskoj bazi. Preporod je pratio BIMA-u na nekim od njenih mnogobrojnih akcija i pisao u više navrata o velikom humanizmu njenih članova, među kojima je bila i akcija pružanja medicinske pomoći migrantima u Srbiji 2015. godine. Isto su spremni uraditi i sa izbjeglicama i migrantima koje viđamo u sve većem broju i u Sarajevu. „Već smo obavili određene kontakte i vrlo brzo očekujemo njihov prijem kroz našu ambulantu i da dobiju usluge koje su planirane u našoj ambulanti”, kaže sekretar BIMA-e Hasan Mrkonja.

Sličica Želim Print

U okviru ove zaista dobro opremljene ambulante se nalazi i laboratorija. U do sada realizirane 94 akcije medicinske asocijacije BIMA obavljeno je: 1.660.101 pecijalistička pregleda pacijenata, 300.096 laboratorijskih analiza, 2.296 papa briseva, 164.327 EKG snimanja, 4.949 ultrazvučnih pregleda, 985.134 pojedinačno izdatih lijekova, 17.345 naočala i 2.638. veterinarskih pregleda. Putem BIMA-e je donirano 15 tona lijekova, 56 tona hrane, odjeće, obuće, higijenskih potrepština i školskog pribora, kao i 15 šlepera građevinskog materijala u Ustiprači, Tesliću i Kula-Gradu u Zvorniku. Dobitnici su Zlatne plakete općine Stari Grad i zahvalnice Kantona Sarajevo.