Sarajevo: Amina Mujela održala predavanje „Cijeli islam u jednoj kur'anskoj suri“


Predavanje je održano u prostorijama udruženja IGMG Balkans, a organizator je Ženski sektor spomenute organizacije.

Mnogobrojne gošće i zvanice su uživale u izlaganju o vrijednostima sure El- Fatiha koja u sebi objedinjuje mnogobrojne poruke, ali i poruku cijele vjere. Predavačica je prisutnima pojašnjavala značenje sure Fatiha koja je poznata i kao Ummul Kur'an ili Majka Kur'ana.

Njezina težina je toliko jaka i sveobuhvatna da nije čudno što je cijeli Islam sažet u 7 ajeta sure Fatiha. Predavačica je potencirala da je jako bitno prilikom učenja sure Fatiha duboko razmišljati o njezinom prijevodu.

Osim predavanja koje je zasladilo duše naših gošći moglo se uživati i u bazaru slastica koje je Ženski sektor IGMG Balkans organizirao pod sloganom “Nahrani nekoga u Ramazanu”.

Amina Mujela je svršenica Karađoz-begove medrese i studentica treće godine FIN-a u Sarajevu (prosjek 9, 70). Demonstratorica kiraeta na FIN-u i koordinatorica sekcije hifza na Fakultetu. Uskoro i hafiza Kur'ana, inšallah. Godinama aktivna na polju podučavanja Kur'anu, gdje je prva iskustva stekla u Centru za učenje Kur'ana u Mostaru, i takmičar na natjecanjima hifza. Aktivna na društvenom i edukativnom planu, koordinatorica više projekata u nevladinom sektoru i radu sa djecom i ženama.