Sarajevo: Održana tribina „Stanje i perspektive mladih u RS-u“

Radi se o još jednoj iz serijala tribina „Involviranost mladih u savremenom društvu“, koju organizuje Udruženje studenata Fakulteta islamskih nauka.

Gosti uvodničari su bili imami iz manjeg entiteta: Sadmir ef. Mustafić, sekretar MIZ Trebinje; Haris ef. Mustajbašić, glavni imam MIZ Zvornik i Muhedin ef. Spahić, glavni imam MIZ Banja Luka. Moderator je bio Ahmed Tabaković, student treće godine FIN-a.

U svojim izlaganjima su se dotakli stanja Bošnjaka, a posebice mladih u RS-u, trenutnog stanja u njihovim medžlisima, kao i najvećim problemima sa kojima se susreću u radu. Posebno je zabrinjavajuće teško materijalno i ekonomsko stanje povratnika, koje potom utječe na pojavu iseljavanja mladih ‘trbuhom za kruhom’. 

Imami su iz prve ruke pružili uvid u mogućnosti i perspektive mladih za djelovanje kroz Islamsku zajednicu i NVO sektor u cilju poboljšanja i afirmacije muslimana i mladih koji žive u ovom entitetu. Potrebna je jača sprega društvenih i vjerskih institucija u cilju sistematskog rješavanja gorućih problema, ali i individualni napor, posebno mladih, u okviru društveno korisnih, pa i volonterskih, projekata.

Bošnjaci u RS-u trebaju pomoć svojih sunarodnjaka iz dijaspore i drugih krajeva BiH, jer samo tako možemo sigurnijim koracima dočekati ono što nam budućnost nosi.