Sastanak Mreže žena vjernica iz Livna

Sastanak je održan u Klubu knjige smješten u kompleksu džamije Ćurčinice, a domaćica susreta bila je muallima Šejla Mujić Kevrić. Sastankom je moderirala predstavnica MRV BiH Olivera Jovanović, te prezentirala projekte MRV BiH, a posebno one u kojima su najveće učešće uzele žene.

 „MRV BiH je od dana svoga osnivanja u sve aktivnosti i projekte ravnomjerno uključivalo žene. Sama činjenica da su tri žene uposlene u Međureligijskom vijeću BiH govori dovoljno o tome. Međutim, zbog veće senzibilnosti žena za probleme u lokalnim zajednicama osjetila se potreba za osnivanjem ovakvih grupa pri Odborima MRV, kako bi se kanalizirala energija koju žene sa sobom nose radeći timski“,kazala je gđa. Jovanović.

Na sastanku su se obratili prof. Dinko Periša, sekretar Odbora u Livnu i Mahir ef. Kevrić, predsjedavajući međureligijskog odbora u Livnu.

Aktivistice su se družile, razgovarale, predlagale projekte, a projekat oko kojeg su se usuglasile bit će zajedničke posjete osobama koje žive same, a posebno za blagdane, te projekat organiziranja predstave „Sedam“.

Sastanku su prisustvovale aktivistice Udruženja žena Medžlisa Livno, te predstavnice katoličke i pravoslavne crkve u Livnu. 

Nadamo se da će rezultat ovog sastanka biti veliki broj kvalitenih projekata čije će nositeljice biti žene vjernice iz Livna.