Sastanak Savjeta glavnog imama Islamske zajednice Bošnjaka Danske

Na sastanku se ragovaralo o više tema koje imaju za cilj unapređenje rada imama i cijele IZBD. Razgovaralo se o realizaciji zadataka sa posljednjeg satanka Savjeta imama. Takođe se razgovaralo o izradi Pravilnika o radu Savjeta glavnog imama, uređenje i izrada dokumenata koji će imati za cilj poboljšanja i unapredjenja rada IZBD, izradi plana takmičenja za polaznike mekteba.

U jednoj od planiranih tačaka Dnevnog reda učešćce je uzeo i glavni blagajnik IZBD,Azmir Salihović koji je podijelio neke informacije sa imamima kako bi se imami više uključili i u ovaj segment džematskih aktivnosti. Na sastanku su dogovorene aktivnosti u tekućoj godini sa posebnim akcentom na one koje će imati predznak ”centralne”.

Dogovoreno je organizovanje omladinskog turnira u malom nogometu na nivou cijele Danske,koji bi se realizovao sa YOUTH-omladinskom organizacijom koja je u sastavu IZBD-e.