Savjet za vjerska pitanja Muftijstva bihaćkog: Obrazovanje se odvija željenom dinamikom

Iako je broj upisanih u mektebe u okolnostima pandemije u bihaćkom muftijstvu manji u odnosu na prošlu godinu, poredeći broj djece u mektebima i školama, zaključeno je da je postotak djece koji pohađaju mektebsku pouku značajan i da se planiraju dodatne aktivnosti koji će povećati broj polaznika mekteba tamo gdje postoji mogućnost.

Zaključeno je to na redovnoj sjednici Savjeta Muftijstva bihaćkog za vjerska pitanja je održanoj danas u sjedištu muftijstva u Bihaću.

Glavni imami ovog muftijstva su zadovoljni implementacijom novih nastavnih planova i programa, te su infomisali Savjet o načinima organizacije pribavljanje potrebnih udžbenika polaznicima mekteba.

Nastava na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću i medresi “Reis Džemaludin-ef. Čaušević” u Cazinu odvija se željenom dinamikom poštujući sve važeće epidemiološke mjere. Dekan Islamskog pedagoškog fakulteta doc. dr. Hajrudin Hodžić podnio je izvještaj o konferenciji koja je upriličena proteklog mjeseca u organizaciji ove ustanove pod nazivom „Migracije u savremenom dobu – uzroci i posljedice“, koja je od strane učesnika i prisutnih, te uprave Fakulteta ocijenjena kao veoma uspješna. Muftija i prisutni članovi Savjeta čestitali su dekanu Hodžiću i svim zaposlenicima IPF-a na ovoj važnoj aktivnosti.

Na sjednici su razmatrane i informacije o primjeni Instrukcija i Uputstava Islamske zajednice u BiH, te su članovi iznijeli zadovoljstvo primjenom svih uputstava koja su pristigla sa viših nivoa.

Tretirajući status imama muftija Mehmed-ef. Kudić iznio je prijedloge i pozvao sve članove Savjeta da daju svoj doprinos u stručnom usavršavanju imama, unapređenju njihove stručne spreme, organizaciji edukativnih seminara i drugih načina kroz koje će imami i muderrisi steći bolju i kvalitetniju naobrazbu i osposobiti se za što kvalitetniji angažman u njihovom djelovanju. Muftija je skrenuo pažnju na praćenje socijalne karte svakog imama i zaposlenika Islamske zajednice, da se posebno obrati pažnja na one bolesne među njima i da se vodi računa o svakom čovjeku i njihovom zdravlju.

U sklopu dnevnog reda tretiran je i Plan rada Muftijstva bihaćkog za 2021. godinu.

Tokom sjednice je tretirana i informacija o naučnom skupu o reisu-l-ulemi Džemaludin-ef. Čauševiću povodom 150 godina od njegovog rođenja u organizaciji Muftijstva bihaćkog, a pod pokroviteljstvom reisu-l-uleme dr. Husein-ef. Kavazovića.

(Preporod.info)