Sehurski program Radija BIR: O islamu i muzičkoj kulturi muslimana

U novom izdanju sehurskog programa Radija BIR, koji uređuje prof. Zehra Alispahić, o islamu i muzičkoj kulturi muslimana su govorili Mirza Redžepagić i Mirsad Ovčina. Slušatelje su detaljnije upoznali sa instrumentima ud i naj.

Mirza Redžepagić je rekao da ud vodi porijeklo iz Perzije.

– Na početku je to bio instrument koji je bio siromašnijeg izgleda i oblika u odnosu na danas. Imao je samo tri žice, po nekim teorijama i četiri, u Andalusu je dobio izgled kakav vidimo danas. Od ovog instrumenta su se razvili i mnogi drugi instrumenti – naveo je.

Mirsad Ovčina je objasnio da se naj proizvodi od trske.

– Jedan je od najstarijih instrumenata. Naj je glavni puhački instrument kako u turskoj klasičnoj, tako i u duhovnoj muzici. U Turskoj naj nije samo instrument, tamo su njegov zvuk a često i oblik gotovo sinonimi za religiozno osjećanje, posebno za sufizam. Turski naj ima sedam rupa, od čega je šest sa prednje strane a jedna sa zadnje strane. Na vrhu naja se nalazi usnik. Zajedno s kudumom je glavni insturment mevlevijske muzike. Koristi se, dakle u duhovnoj muzici, u folklornoj muzici i u posljednje dvije decenije je doživio veliku popularnost – rekao je Ovčina.

Objasnio je i simboliku melanholičnog tona naja.

– To je zvuk očaja i boli kojeg sigurno osjećate. Unutrašnjost naja je prazna, što simbolizira insana koji treba biti prazan od egoizma, a ispunjen ljubavlju, i zato kao što iz naja izlaze lijepi tonovi, tako i iz čovjeka treba da izlaze lijepe riječi – rekao je.

Rabija Arifović/Preporod.info