Sehurski program RTV BIR: Noć moći

Tema dvadeset i šestog sehurskog programa “Zapostimo zajedno” RTV BIR, koji uređuje i vodi Zehra Alispahić, bila je “Noć moći”. Gosti ovog jutra bili su hafiz prof. dr. Rifet Šahinović i mr. Fikret-ef. Pašanović.

Na koji način ovdašnji čovjek prilazi noći Lejletu-l-kadr te kako je mi u našoj tradiciji obilježavamo, govorio je profesor Šahinović.

– Muslimani s posebnom radošću i veseljem dočekuju ovu noć. Tradicija u mnogim džematima jeste da se izvode prigodni programi u džamijama, održavaju predavanja i tribine koje govore o važnosti Lejletu-l-kadra i važnosti samoga Kur`ana. S druge strane, u mnogim džamijama se poslije teravije i tih programa klanjaju noćni namazi, kao dobrovoljni namazi. U nekim krajevima zadržana je i tradicija klanjanja dva rekata Lejletu-l–kadr namaza. Sve nam to ukazuje da muslimani na neki način gaje i njeguju ljubav prema Kur`anu. Preporuka za sve nas za ovu noć bi bila da je što više provedemo u ibadetu i razmišljanju o sebi i svome bitisanju na ovoj zemaljskoj kugli, kao i razmišljanju o svome odnosu prema kur`anu, Bogu, dž.š. i vjeri – poručio je hafiz prof. Šahinović.

Efendija Pašanović istakao je kako je kur`ansko “Ikre” ostavilo trajni trag na prostorima Bosne i Hercegovine.  

– Kur`ansko “Ikre” je ostavilo duboke tragove u čitavom svijetu, pa tako i na našim prostorima. Svjedoci tome su generacije učenjaka, mnoštvo rukopisa, odgojno-obrazovnih ustanova, kao i sama činjenica da smo opstali ovdje kao narod i vjera. To je bereket. Trebalo bi se malo odmaknuti od ovog formalnog, ne u smislu da zapostavimo učenje Kur`ana, nego da posvetimo pažnju i njegovom razumijevanju. Ja sam u više navrata svojim džematlijama kazao da bi trebalo barem godišnje uzeti i pročitati prijevod Kur`ana. U našim prijevodima je zastupljeno mnoštvo onoga što se naziva tefsir, jer da bi se preveo na bosanski jezik morao je onaj koji je prevodio vidjeti tumačenje određenihajeta. Ogromna većina kur`anskog sadržaja je razumljiva svima nama. Svako bi trebao da zna, makar, šta uči u toku namaza – naglasio je efendija.

(Dželila Kukan/ Preporod.info)